Ympäristönsuojelu

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinosta annetun lain mukaan kunnan tulee aluellaan valvoa ja edistää ympäristön suojelua siten, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii maaseutu- ja ympäristölautakunta.

 

Ympäristönsuojelun tehtävänä on mm.

  • myöntää toimivaltaansa kuuluvat ympäristöluvat
  • jätehuollon valvonta
  • ilman- ja vesiensuojelu- sekä meluasiat
  • lausuntojen antaminen ympäristönsuojeluhankkeista
  • omalta osaltaan seurata ja edistää kestävän kehityksen toteutumista kunnassa
  • osallistua ja valmistella ympäristönsuojeluun liittyviä projekteja