Tietopyynnöt

Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tällaisia pyyntöjä voi esittää vapaamuotoisesti esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Nämä pyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle yksikölle.

On kuitenkin myös sellaisia tietoja, joita voidaan lain mukaan antaa vain tietyillä edellytyksillä ja, joiden osalta viranomaisen tulee harkita, voidaanko tiedot antaa pyytäjälle.

Julkisuuslain mukaan henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Tietopyyntölomake löytyy sivun alaosasta.

Kun vain osa asiakirjasta on julkinen, pyydetty tieto annetaan asiakirjan julkisesta osasta niin, ettei salassa pidettävä osa paljastu.

Tietopyynnön yksilöiminen

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytyminen helpottuu. Pyytäessäsi tietoja asiarekisteristä yksilöivinä tietoina voit käyttää esimerkiksi asianumeroa, asiakirjan päivämäärää, päätöspäivämäärää ja vireillepanijan sekä päätöksentekijän tietoja.

Kohdistaessasi tietopyynnön asiakirjoihin, yksilöiviä tietoja voivat olla mm. rekisterin tai palvelun nimi, johon asiakirja sisältyy sekä tiedot siitä minkä tyyppisestä asiakirjasta on kyse (esim. hakemus, päätös, piirustus, tiedote). Kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus löytyy sivulta https://www.toholampi.fi/etusivu/asiakirjajulkisuuskuvaus/

Pyynnön tarkentamiseksi ota tarvittaessa yhteydessä yksikköön, jonka asiakirjasta on kyse.

Tietopyyntöön vastaaminen

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tietopyynnön käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Pyydettyjen tietojen luonteesta, laajuudesta ja muodosta riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai paikan päällä nähtäviksi.

Kunnanarkisto

Toholammin kunnanarkisto (keskusarkisto) sijaitsee kunnantalolla, osoitteessa Lampintie 5, 69300 Toholampi. Asiakirjoista voidaan tarvittaessa ottaa jäljenteitä, joista peritään palveluhinnaston mukainen korvaus.

Tulostettava tietopyyntölomake (avautuu uuteen välilehteen)

Tulostettava keskusarkiston tutkimuslupahakemus (avautuu uuteen välilehteen)

Tarvittaessa yhteydenotto kirjaamon välityksellä tai puhelimitse 040 150 5203 (keskusarkistonhoitaja).

 

--