Wilma

Toholammin kouluissa on käytössä internetpalvelu Wilma. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta. Huoltajat näkevät lapsensa työjärjestykset, arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin kyselyihin.

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa kouluilta. Wilman pikaohje huoltajille löytyy tästä linkistä.

--