Strategiat ja ohjelmat

Toholammin kuntastrategia vuosille 2022 – 2026

Toholammin kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu strategia- ja ohjelmatyöhön.

Toholammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Toholammin kuntastrategian vuosille 2022-2026, jossa on hyväksytty visio ja strategiset linjaukset päätöksentekoa ja toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Kuntastrategia ohjaa joka päiväistä toimintaa.

Toholammin kunnan visio:

Tokiottoinen Toholampi hyödyntää kestävällä tavalla kauniin jokilaakson tuomat mahdollisuudet: maasta, metsästä, ilmasta ja vedestä. Toholampi hakee innovatiivisilla ratkaisuilla vahvoja elinkeinopoliittisia avauksia, joilla turvataan ja vahvistetaan kunnan elinvoimaisuus ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

Toholammin kuntastrategia 2022 – 2026_Päivitetty kv 13.11.2023 § 38

Toholammin kunnan elinkeino-ohjelma 2022 – 2027

Toholammin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 – 2025

Alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2020 – 2024

Keski-Pohjanmaan kunnat, Kruunupyyn kunta ja Soite laativat yhteistyössä alueellisen hyvinvointikertomuksen 2019 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2024. Hyvinvointikertomuksen tietosisältö perustuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ehdottomaan alueellisten hyvinvointikertomusten sisältöön. Hyvinvointisuunnitelma on rakennettu kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden pohjalta. Suunnitelmaa rakentamassa on ollut alueelle perustettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jossa on edustaja jokaisesta suunnitelma-alueen kunnasta. Tavoitteena on ollut laaja-alaisen hyvinvointipolitiikan vahvistaminen. Työtä koordinoi Soiten kehittämispalvelut.

Suunnitelma koostuu neljästä osiosta: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, mielenterveys- ja riippuvuusstrategia, suunnitelma terveellisten elintapojen edistämisestä ja alueellisesta turvallisuussuunnitelmasta. Suunnitelmat on koottu monialaisella yhteistyöllä. Nämä erilliset suunnitelmat toteuttavat asetettuja kokonaistavoitteita ja ovat osa hyvinvointisuunnitelmaa.

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan mielenterveys- ja riippuvuusstrategia 2020-2024

Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2024_indikaattorit kuntavertailu

Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2024_indikaattorit maakunta

--