Strategiat ja ohjelmat

Toholammin kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu strategia- ja ohjelmatyöhön.

Toholammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Toholammin kuntastrategian vuosille 2018 – 2022, jossa on hyväksytty visio ja strategiset linjaukset päätöksentekoa ja toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Kuntastrategia ohjaa joka päiväistä toimintaa.

Toholammin kunnan visio:

Tokiottoinen Toholampi hyödyntää kestävällä tavalla kauniin jokilaakson tuomat mahdollisuudet: maasta, metsästä, ilmasta ja vedestä. Toholampi hakee innovatiivisilla ratkaisuilla vahvoja elinkeinopoliittisia avauksia, joilla turvataan ja vahvistetaan kunnan elinvoimaisuus ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

 

Toholammin kuntastrategia 2018-2022
Toholammin kunnan elinkeino-ohjelma 2019 – 2023
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

--