Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaryhmän tehtävät

 • toimia lomituksen hallintohenkilöstön (vastuuhenkilö) tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä
 • seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu
 • yhteistoiminnan edistäminen palvelujen käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä
 • edistää toiminnallaan lomituspalvelujen oikeudenmukaista, taloudellista ja tehokasta toimeenpanoa
 • tiedon välittäminen eri sidosryhmien välillä lomituspalvelujen toimeenpanoon liittyvissä asioissa
 • asiakaspalautteen seuranta

Yhteistoimintaryhmän jäsenet 2017 – 2019

 • Jarno Järvenoja (pj), MTK-Toholampi jäsen
 • Suvi Toikkanen (varalla Taina Kiiskilä), MTK-Lestijärvi
 • Katri Kippo (Anne Jussila) MTK-Lohtaja
 • Markus Kivelä (Lauri Juntunen) MTK-Kokkola
 • Esa Ylikoski (Lea Haavisto), MTK-Kannus
 • Elina Luoto, maatalouslomittaja
 • Jukka Koivisto, maatalouslomittaja
 • Jarkko Ylikangas, maatalouslomittaja
 • Sanna Niemi, lomituspalvelujohtaja
 • Tuula Järvenpää, lomasihteeri
 • Mela-asiamies
 • johtava lomittaja
--