Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaryhmän tehtävät

  • toimia lomituksen hallintohenkilöstön (vastuuhenkilö) tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä
  • seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu
  • yhteistoiminnan edistäminen palvelujen käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä
  • edistää toiminnallaan lomituspalvelujen oikeudenmukaista, taloudellista ja tehokasta toimeenpanoa
  • tiedon välittäminen eri sidosryhmien välillä lomituspalvelujen toimeenpanoon liittyvissä asioissa
  • asiakaspalautteen seuranta

Yhteistoimintaryhmän jäsenet

tiedot päivitetään

--