Kunnantalo

Kuva: Juha Laitalainen

Toholammin kunnantalo on valmistunut vuonna 1987. Talo elää myös iltaisin, jolloin eri järjestöt ja yhdistykset voivat vapaasti käyttää tiloja omiin tarpeisiinsa. Rakennus on kaikkien kuntalaisten hyödynnettävissä.

Tyylillisesti rakennus edustaa postmodernismia, jossa vaikutteita on pyritty ottamaan historiallisten tyylisuuntien lisäksi myös alueen kulttuurista sekä perinteestä. Erilaiset klassiset muotoaiheet, kuten pylväät, puolikaaret ja päätykolmiot, ovat tyypillisiä postmodernille arkkitehtuurille. Näitä elementtejä löytyy paljon myös Toholammin kunnantalosta.

Kunnantalon paikalla sijaitsi aikoinaan pappilan vanha vinoseinäinen kivinavetta. Kun navetta jouduttiin uuden rakennuksen tieltä purkamaan, päätettiin uuden rakennuksen julkisivuseinät rakentaa osittain vinoiksi sen vuoksi, että tulevat sukupolvet muistaisivat mitä paikalla on aiemmin ollut. Kunnantalon vieressä on avokallion laella vanha valtion viljamakasiini. Jotta uusi ja vanha rakennus sopisivat hyvin vierekkäin, päätettiin katon malli ottaa tästä makasiinista. Lisäksi rakennettiin sisääntuloportti yhtenäistämään julkisivukokonaisuutta.

Itse rakennus on täynnä pieniä ja isoja ikkunoita. Ikkunoita on myös kaikissa kokoushuoneissa ja lähes jokaisen työhuoneen ovessa. Ikkunoilla on haluttu kuvata kunnallista demokratiaa ja avoimuutta poliittisessa päätöksenteossa. Päätöksiä ja asioiden valmistelua ei meillä haluta tehdä suljettujen ovien takana taikka salaa, vaan avoimin kortein ja julkisesti. Jokainen voi nähdä ketkä päätöksiä tekevät ja valmistelevat.

Valtuuston kokouspaikkana toimiva kulttuurisali ilmentää lamppilaisia maisemia, jotka kumpuilevat varsinkin joen yläjuoksulla. Tämä maisema on pyritty kuvaamaan seinillä olevilla kaarilla. Seinille on rakennettu puolipaneelit, joilla on haluttu muistuttaa siitä millaisessa ympäristössä, eli maalaistalojen tuvissa, esi-isät tekivät päätöksiä.

Aulakahviossa on esillä Päivi Jääskeläisen suunnittelema ja maa- ja kotitalousnaisten lahjoittama seinävaate Väreitä. Vuonna 2006 Toholammin Kotiseutuyhdistys lahjoitti kuvanveistäjä Pekka Jylhältä ala-aulassa olevan taideteoksen Kultainen käsi. Teos liittyy Helsingin Hakasalmen puistossa ja Finlandia-talon vieressä sijaitsevaan Urho Kekkosen muistomerkkiin Lähde, joka paljastettiin Kekkosen satavuotispäivänä 3.9.2000. Toisen kerroksen aula ja sen kattorakenteet ilmentävät entisaikaista rakennusarkkitehtuuria, ja tilaan rakennettu sisäkatto onkin toteutettu poikkeuksellisella tavalla. Yläaulan käytävän taas voidaan nähdä kuvaavan entisajan kylänraittia. Kaikki kunnantalon kiintokalusteet on erikseen suunniteltu taloa varten.

Talon arkkitehtuurista ja suunnittelusta vastasi oululainen Arkkitehtitoimisto Niskasaari, Väisänen & Öhman, ja arkkitehtuurinsa puolesta se edustaa ns. Oulun koulukuntaa. Kunnantalossa sijaitsevan kulttuurisali on valmistunut v. 2009, ja sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy.

Päiväkodin lasten mietteitä Toholammin kunnantalosta

--