Varhaiserityiskasvatus

Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla erilaisista syistä johtuen. Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta ja sen tavoitteena on varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä tuki. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on mukana havainnoimassa, pohtimassa ja toimimassa lapsiryhmissä. Tiivis yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa on iso osa varhaiserityiskasvatusta.

--