Oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksen oppilailla ja lukiolaisilla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota kunta ja hyvinvointialue toteuttavat yhdessä.

Oppilashuolto

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäisee ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukee yksilöä yhteisöä kehittämällä

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite järjestää ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaille koulukuraattorin, terveydenhuollon ja koulupsykologin palveluja. Oppilaat ja opiskelijat voivat henkilökohtaisesti tavata näitä ammattilaisia. Yhteisöllisen opiskeluhuollon osalta järjestämisvastuu on kunnalla ja työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelma

Päihdekasvatus

EHYT ry on pitänyt kaikille yläkoululaisille päihdekasvatustunnit 31.1.2019.  Vanhempainillassa esitelty materiaali löytyy alla olevasta linkistä:

Kuusiston koulun HUBU Vanhempainilta 2019

Materiaalissa on myös Toholammin oppilaiden vastaamien kyselyjen tuloksia, jotka tunnistaa logosta ”EHYT bueno”.  Vastausten tulkinnassa on syytä huomioida, että oppilaat saivat valita vain yhden vaihtoehdon.

--