Oppilashuolto

Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevilla oppilailla tai lukiossa olevilla opiskelijoilla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Oppilashuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä

Ala- ja yläkoulu sekä lukio tarjoavat oppilailleen koulukuraattorin, terveydenhuollon ja koulupsykologin palveluja. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisesti tavata näitä ammattilaisia.

Oppilashuoltosuunnitelma

Päihdekasvatus

EHYT ry on pitänyt kaikille yläkoululaisille päihdekasvatustunnit 31.1.2019.  Aiheesta pidettiin myös vanhempainilta, jonka materiaali löytyy alla olevasta linkistä.

Kuusiston koulun HUBU Vanhempainilta 2019

Materiaalissa on myös Toholammin oppilaiden vastaamien kyselyjen tuloksia, jotka tunnistaa logosta ”EHYT bueno”. Vastausten tulkinnassa on syytä huomioida, että oppilaat saivat valita vain yhden vaihtoehdon.

--