Oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksen oppilailla ja lukiolaisilla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Oppilashuolto

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäisee ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukee yksilöä yhteisöä kehittämällä

Ala- ja yläkoulu sekä lukio tarjoavat oppilailleen koulukuraattorin, terveydenhuollon ja koulupsykologin palveluja. Oppilaat ja opiskelijat voivat henkilökohtaisesti tavata näitä ammattilaisia.

Oppilashuoltosuunnitelma

Päihdekasvatus

EHYT ry on pitänyt kaikille yläkoululaisille päihdekasvatustunnit 31.1.2019.  Vanhempainillassa esitelty materiaali löytyy alla olevasta linkistä:

Kuusiston koulun HUBU Vanhempainilta 2019

Materiaalissa on myös Toholammin oppilaiden vastaamien kyselyjen tuloksia, jotka tunnistaa logosta ”EHYT bueno”.  Vastausten tulkinnassa on syytä huomioida, että oppilaat saivat valita vain yhden vaihtoehdon.

--