Opinnäytetyöstipendi korkeakouluopiskelijoille

Stipendin myöntämiskriteerit

  • Opinnäytetyön aiheesi kohdistuu Toholampeen ja käsittelee esimerkiksi sen yritys-, sivistys- tai kulttuurielämää, luontoa tai matkailua.
  • Olet stipendin myöntämisvuonna Toholammin kunnan asukas tai olet syntynyt Toholammilla.
  • Jos olet ulkopaikkakuntalainen, Toholampea koskevan opinnäytetyösi on oltava poikkeuksellisen ansiokas.
  • Opinnäytetyöstä saamasi arvosana.
  • Toholammin kunta tai sen yrityselämä voivat hyödyntää opinnäytetyösi tutkimustuloksia.

Stipendin hakeminen

Voit hakea stipendiä,  kun opinnäytetyösi on tehty ja hyväksytty.
Voit jättää vapaamuotoisen stipendihakemuksen ympärivuotisesti.
Liitä hakemukseen kopiot opinnäytteestäsi ja valmistumistodistuksestasi tai opintosuoritusotteesta, josta näkyy, että työsi on hyväksytty.
Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen Toholammin sivistyslautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi tai sähköisesti osoitteeseen (kirjoita otsikko-kenttään ’Opinnäytetyöstipendihakemus’).

Stipendin suuruus ja verotus

Toholammin kunnan sivistyslautakunta myöntää stipendin. Stipendi voi olla enimmillään 500 €. Isompi stipendi myönnetään vain poikkeuksellisen ansiokkaille opinnäytteille.
Opinnäytetyöstipendi myönnetään vain yhdelle henkilölle tai työryhmälle yhteisesti, ei jokaiselle työryhmän jäsenelle erikseen.

Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen veronalaisuudesta säädetään tuloverolain (1535/1992, TVL) 82 §:ssä. TVL 82 §:n mukaan veronalaista tuloa ei ole stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 §:n 2 momentin perusteella verovapaita ilman ylärajaa.

Stipendin nostaminen

Kun sinulle on myönnetty stipendi, ilmoita IBAN-muotoinen tilinumerosi ja henkilötunnukseksi sivistystoimistoon.
Sinun on nostettava stipendi myöntövuonna, muuten se katsotaan peruuntuneeksi.

Stipendin saajasta tiedottaminen

Stipendin saajan nimi ja opinnäytetyötä kuvaava referaatti julkaistaan Toholammin kunnan nettisivuilla ja/tai muissa tiedottamiskanavilla.

Opinnäytetyöstipendin hakuohje pdf-tiedostona

--