Opinnäytetyöstipendi korkeakouluopiskelijoille

Myöntämiskriteerit

  • Opinnäytetyön aihe kohdistuu Toholampeen ja käsittelee esim. sen yritys-, sivistys- tai kulttuurielämää, luontoa tai matkailua.
  • Hakija on myöntövuonna Toholammin kunnan asukas tai hakijan syntymäpaikka on Toholampi.
  • Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tekemä Toholampea koskeva opinnäytetyö on poikkeuksellisen ansiokas.
  • Opinnäytetyöstä saatu arvosana.
  • Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kunnassa tai sen yrityselämässä.

Stipendin hakeminen

Stipendiä haetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Stipendeillä ei ole hakuaikaa, ne ovat haettavana ympärivuotisesti vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot opinnäytteestä ja valmistumistodistuksesta tai opintosuoritusotteesta, josta näkyy, että työ on hyväksytty.

Hakemukset liitteineen toimitetaan postitse osoitteeseen Toholammin sivistyslautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi tai sähköisesti osoitteeseen (otsikkoon opinnäytetyöstipendihakemus).

Stipendin suuruus ja verotus

Stipendin suuruus on sivistyslautakunnan harkinnan mukaan enimmillään 500 €. Vain poikkeuksellisen ansiokkaille opinnäytteille voidaan myöntää isompi stipendi.

Opinnäytetyöstipendi myönnetään vain yhdelle henkilölle tai työryhmälle yhteisesti, ei jokaiselle työryhmän jäsenelle erikseen.

Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen veronalaisuudesta säädetään tuloverolain (1535/1992, TVL) 82 §:ssä. TVL 82 §:n mukaan veronalaista tuloa ei ole stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 §:n 2 momentin perusteella verovapaita ilman ylärajaa.

Stipendin nostaminen

Stipendi pitää nostaa myöntövuonna. Mikäli stipendiä ei ole nostettu määräaikana, se katsotaan peruuntuneeksi.

Stipendin maksamista varten apurahansaaja ilmoittaa IBAN-muotoisen tilinumeronsa sekä henkilötunnuksensa sivistystoimistoon.

Stipendin saajasta tiedottaminen

Kunnan nettisivuilla ja/tai kunnan muussa tiedottamisessa kerrotaan stipendin saajan nimi ja tiedotteisiin voidaan laatia opinnäytetyötä kuvaava referaatti.

Opinnäytetyöstipendin hakuohje pdf-tiedostona

--