Toholammin PISA-tulokset

Kyllä Kuusistossa osataan!

Kuten tiedetään, Suomi on PISA-tulosten kärkimaita ja Lampillapa me olemme Suomen kärkeä!

PISA 2018 -arviointi toteutettiin keväällä 2018 yhteensä 213 suomalaiskoulussa, joista 203 olivat yläkouluja tai yhtenäiskouluja. Pääarviointialueena oli lukutaito ja sivuarviointialueina olivat luonnontieteet, matematiikka ja talousosaaminen. Talousosaamisen arviointiin poimittiin PISAn perusotosta täydentävä lisäotos, minkä tulokset julkaistiin toukokuussa 2020.

Kuusiston koulu pärjäsi PISA-kokeessa paremmin kuin hyvin. Kaikissa neljässä osa-alueessa eli lukutaidossa, matematiikassa, luonnontieteissä ja talousosaamisessa koulumme keskiarvo oli ylitse OECD-maiden. Huomattavaa on kuitenkin se, että koulumme kuului kaikissa arviointialueissa valtakunnallisessa jakaumassa parhaiten menestyneeseen neljännekseen!

 

Lukutaito

Matematiikka

Luonnontieteet

Talousosaaminen

Kuusiston koulu

563 538 587 560

Suomi

520 507 522 537

OECD-maat

487 489 489 505

Taulukossa PISA-tulosten pistemäärien keskiarvot.

 

Yläkoululaisia kemiankokeiden parissa.
--