Rakentamisen luvat

Toholammin rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen lupapiste-asiointipalvelu

Voit hakea kaikki luvat sähköisesti lupapiste.fi kautta kätevästi yhdestä paikasta. Ohjelmaan pääset linkin kautta ja kirjautumalla pankkitunnuksilla. Ohjelmaa on helppo käyttää ja se neuvoo sinua antamaan tarvittavat tiedot.

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Jos sinulla on ongelmia sähköisessä lupahaussa tai sähköinen lupahaku ei ole mahdollista ota yhteyttä rakennustarkastajaan.

Rakennustarkastaja myöntää toimenpide- ja purkuluvat sekä rakennusluvat 500 kerrosalaneliömetriin asti. Muut luvat myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rakennusluvan hakemiseen tarvitset seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • Pätevän suunnittelijan allekirjoituksellaan vahvistamat, Suomen RakMK:n määräykset täyttävät: asemapiirros 1:500, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset 1:50 tai 1:100
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, pohjatutkimus
 • Hakemus tai ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi (haetaan Lupapisteen erillisellä hakemuksella ennen rakentamisen aloitusta)
 • Hakemus tai ilmoitus kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöiden johtajaksi (haetaan Lupapisteen erillisellä hakemuksella ennen rakentamisen aloitusta).

Lisäksi tarvittaessa tarvitset muita liitteitä ja selvityksiä kuten:

 • poikkeamislupapäätös
 • ympäristölupapäätös
 • suunnitelma jätevesien käsittelystä
 • energiaselvitys ja -todistus
 • rakennus- ja purkujäteselvitys
 • tieliittymälupa elyltä (yleinen tie) tai tieseuralta, tai tien omistajilta (yksityistie)
 • elyn kuuleminen naapurina (rakennuspaikan rajautuessa yleiseen tiehen)
 • naapurin kuuleminen
 • naapurin suostumus alle 5 m etäisyydelle rajasta rakennettaessa (asemakaava-alueella alle 4 m)

Lomakkeet

Naapurien suostumus rakennuslupaa ja poikkeamista varten
Rakennusjärjestys
Rakennusvalvonnan taksat
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen hakemus

Ilmoitus yksityistien käytöstä

Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintasuunnitelma

Naapurin suostumus rakennuksen etäisyydestä

Tarkastusasiakirja iso rakennus

Tarkastusasiakirja

Rakennuslupahakemus

Vastaavan työnjohtajan lomake

Poikkeamis- / suunnittelutarvelupahakemus 

Lisätietoja saa kunnan rakennustarkastajalta.

Luvanvaraisuus

Rakennuslupa vaaditaan aina uudisrakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen. Toimenpidelupa tarvitaan mm. asuinhuoneiston muutokseen. Rakennusjärjestyksessä määritellään eri toimenpiteiden luvan / ilmoituksenvaraisuus.

Suunnitellessasi rakentamista, ota hyvissä ajoin yhteys rakennustarkastajaan luvanvaraisuuden selvittämiseksi.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-ainesluvan. Kotitarvekäyttöä varten tapahtuvasta ottamisesta ei lupaa tarvitse.

--