Kunnan johto

Kunnanvirastoa johtaa kunnanjohtaja virastopäällikkönä alaistensa osastopäällikköjen avulla. Kunnanjohtaja vastaa kuntayhtiöiden ja yhteisöjen konserniohjauksesta, kunnan elinkeinotoimesta ja yhteistoiminta-alueen omistajanohjauksesta ja valvoo päätösten täytäntöönpanoa ja lautakuntien päätösten laillisuutta.

Kunnan hallinto-organisaatio on jaettu neljään osastoon, joita johtavat kunnanhallituksen alaiset osastopäälliköt alaistaan henkilöstöä apuna käyttäen:

  • hallinto-osasto, osastopäällikkönä hallintojohtaja
  • lomatoimen osasto, osastopäällikkönä lomituspalvelujohtaja
  • tekninen osasto, osastopäällikkönä tekninen johtaja
  • sivistysosasto, osastopäällikkönä sivistysjohtaja

Osastot on jaettu tulosalueisiin. Tulosalueet muodostuvat tulosyksiköistä. Osastopäällikkö päättää osaston työskentelystä ja sisäisestä työvoiman käytöstä.

Toholammin kunnan organisaatiokaavio 2020

--