Kunnan johto

Kunnanvirastoa johtaa kunnanjohtaja virastopäällikkönä alaistensa osastopäällikköjen avulla. Kunnanjohtaja vastaa kuntayhtiöiden ja yhteisöjen konserniohjauksesta, kunnan elinkeinotoimesta ja yhteistoiminta-alueen omistajanohjauksesta ja valvoo päätösten täytäntöönpanoa ja lautakuntien päätösten laillisuutta.

Kunnan hallinto-organisaatio on jaettu neljään osastoon, joita johtavat kunnanhallituksen alaiset osastopäälliköt alaistaan henkilöstöä apuna käyttäen:

  • hallinto-osasto, osastopäällikkönä hallintojohtaja
  • lomatoimen osasto, osastopäällikkönä lomituspalvelujohtaja
  • tekninen osasto, osastopäällikkönä tekninen johtaja
  • sivistysosasto, osastopäällikkönä sivistysjohtaja

Osastot on jaettu tulosalueisiin. Tulosalueet muodostuvat tulosyksiköistä. Osastopäällikkö päättää osaston työskentelystä ja sisäisestä työvoiman käytöstä.

Toholammin kunnan organisaatiokaavio 2023 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lomatoimen organisaatiokaavio 2023 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

--