Konsernihallinto

Toholammin kuntakonsernissa noudatetaan konserniohjauksen ja johtamisen osalta seuraavaa tehtävä- ja toimivaltajakoa:

Kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja vahvistaa konserniohjeen.

Kunnanhallitus ohjaa kuntakonsernia ja vastaa konserniyhteisöjen valvonnasta.

Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta.

Tarkempi tehtävä- ja toimivaltajako valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa.

Toholammin kunnan konserniohje

Toholammin kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohje

Toholammin kunnan konserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräämisvallassa olevat yhteisöt:

Toholammin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt

Konsernin johtoryhmä

 

--