Kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy kunnan asukasluvun mukaisesti. Kuntavaaleissa 2021 valtuustopaikat jakaantuivat seuraavasti:

Valtuustopaikat puolueittain, muutos edellisiin kuntavaaleihin

Paikat Muutos
Kansallinen Kokoomus 2
Perussuomalaiset 1
Suomen Keskusta 13 +3
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2 -1

Valtuustokaudella 1.8.2021 – 31.5.2025 Toholammin kunnanvaltuustossa on 19 valtuutettua ja 10 varavaltuutettua. Varavaltuutettujen lukumäärä väheni kuluvalla valtuustokaudella 7:ään. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Toholammin valtuustossa valtuustoryhmiä on viisi.

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin parin kuukauden välein kunnantalon kulttuurisalissa, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Yleisö voi seurata kokousta paikan päällä tai seurata kotisivujen kautta suoraa videolähetystä kokouksesta.

[widget id=”zoom-social-icons-widget-10″]

Kunnanvaltuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Toholammin kunnanvaltuusto 2021 – 2025

(puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on 2 vuotta)

Potila Raija valtuutettu, valtuuston  puheenjohtaja KESK
Saukko Jarno valtuutettu, valtuuston I varapuheenjohtaja KESK
Rimpioja Jukka valtuutettu, valtuuston II varapuheenjohtaja KOK
Ali-Haapala Virpi valtuutettu KD
Harju Ulla-Riitta valtuutettu SDP
Hirvinen Juha valtuutettu SDP
Hovila Liisa valtuutettu KOK
Hylkilä Marja valtuutettu KESK
Isopahkala Janne valtuutettu KESK
Kivelä Hannu valtuutettu KESK
Korhonen Matti valtuutettu KESK
Lintilä Mika valtuutettu KESK
Lintilä Pasi valtuutettu KESK
Nurmela Hanna valtuutettu KESK
Olkkola Mika valtuutettu KESK
Piispanen Ilkka valtuutettu KESK
Saukko Jarno valtuutettu KESK
Suomala Ville valtuutettu KESK
Tervala Niko valtuutettu PS

Varavaltuutetut 2021 – 2025

Järvenoja Marko 1. varavaltuutettu KESK
Kallio Raimo 2. varavaltuutettu KESK
Tuikka Jarmo 3. varavaltuutettu KESK
Kallio Markku 4. varavaltuutettu KESK
Rimpioja Katja 1. varavaltuutettu KOK (vaaliliitto KOK+KD)
Porkola Veijo 1. varavaltuutettu SDP
Korpela Tuomas 1. varavaltuutettu PS

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen sähköpostiosoite on:

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen puhelinnumerot

--