Kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy kunnan asukasluvun mukaisesti. Kuntavaaleissa 2017 valtuuspaikat jakaantuivat seuraavasti:

Valtuustopaikat puolueittain, muutos edellisiin kuntavaaleihin

Paikat Muutos
Kansallinen Kokoomus 2 1
Perussuomalaiset 1 -1
Suomen Keskusta 10 -4
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3

Valtuustokaudella 2017 – 2021 (1.6.2017 – 31.5.2021) Toholammin kunnanvaltuustossa on yhteensä 17 valtuutettua. Varavaltuutettuja on tällä hetkellä 12. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Toholammin valtuustossa valtuustoryhmiä on viisi.

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin parin kuukauden välein kunnantalon kulttuurisalissa. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä tai seurata suoraa videolähetystä kokouksesta.

Kunnanvaltuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Hallintosääntö

Toholammin kunnanvaltuusto 2017-2021

Yhteystiedot julkaistu valtuutettujen suostumuksella.

Valtuutettujen yhteystiedot

 

--