Palvelut

Vuosiloma

Vuonna 2023 maatalousyrittäjien vuosilomaoikeus on 26 päivää/yrittäjä, johon kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyttävillä sisältyy 3 pyhäpäivää. Lisätietoa vuosilomaoikeudesta saa lomituspalvelujohtajalta ja Melan nettisivuilta.

Vuosilomapyynnön voit tehdä sähköisesti Lomitusnetissä tai ottamalla yhteyttä johtaviin lomittajiin.

Sijaisapu

Maatalousyrittäjille voidaan myöntää sijaisapua seuraavilla perusteilla:

 • työkyvyttömyys
 • kuntoutustuki
 • kuntoutus
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • raskaus ja synnytys
 • isyysloma
 • adoptiolapsen hoito
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen
 • sairaan lapsen hoito tai kuntoutus, kun hakija saa erityishoitorahaa
 • varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset
 • yritystoiminnan jatkaminen tai siitä luopuminen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tai sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta johtuvat yritystoiminnan järjestelyt

Työkyvyttömyys

Sijaisapumaksu määräytyy myel-työtulon perusteella. Melan nettisivuilla on lisätietoa sijaisavunperusteista ja sijaisapumaksusta. Lisätietoja saa myös lomituspalvelujohtajalta.

Sijaisapuhakemus täytyy tehdä kirjallisesti ennen lomituksen alkamista. Sijaisapuhakemuksen voit tehdä

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada tuettua maksullista lomittaja-apua 120 h/vuosi.

Kunnan järjestämissä lomituspalveluissa järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Myös itse järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Lisätietoja maksullisesta lomittaja-avusta saa lomatoimistosta ja Melan nettisivuilta.

Lomatoimen yhteystiedot löydät täältä

--