Perusopetus

Perusopetus aloitetaan 7-vuotiaana ja se kestää yhdeksän vuotta.

Toholammilla järjestetään 1-6 -vuosiluokkien opetusta neljällä eri koululla. Yläkoulussa annetaan opetusta 7-9 -vuosiluokille.

Perusopetukseen liittyvä lainsäädäntö

Perusopetuslaki (628/1998)
Perusopetusasetus (852/1998)
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

--