Kuulutukset

Kunnan viralliset ilmoitukset (kuulutukset) julkaistaan tällä sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalolla, osoite Lampintie 5.

Kuulutukset

Palaute