Jätevesien puhdistus ja vesihuolto

Toholammin kunnan alueella jätevesien puhdistuksesta vastaa Toholammin Viemäri Oy. Puhtaanveden toimittajia ovat Toholammin Vesihuolto Oy sekä Sykäräisten Vesihuolto Oy.

Jätevesi

Toholammin Viemäri Oy

Henkilökunnan yhteystiedot

Toholammin Viemäri Oy puhdistaa noin 1450 ihmisen jätevedet sekä teollisuuden jätevesiä yhteensä noin 270 000 m³ vuosittain.

Jätevedenpuhdistamoita on kaksi:

  • Toholammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, joka on saneerattu 2012.
  • Sykäräisen jätevedenpuhdistamo (bioroottori), joka on saneerattu 2015.

Viemäriverkoston pituus on noin 35 km ja jätevesipumppaamoita on yhteensä 11 kpl. Laitoksen palveluksessa on kaksi henkilöä.

Toholammin Viemäri Oy:n verkkolaskuosoite

Voimassa olevat taksat ja palvelumaksut 2024

Sakokaivolietteet

Sakokaivot on tyhjennettävä mielellään syksyisin ja keväisin. Kaivoista poistettu liete on toimitettava Toholammin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle (Jokirannantie 7). Sakokaivojen tyhjennyksen hoitaa Maanrakennus ja jätehuolto Toivola Oy.

Henkilökunnan yhteystiedot

Puhdasvesi

Toholammin Vesihuolto Oy

Toholammin Vesihuollon nettisivut

Henkilökunnan yhteystiedot

Sykäräisten Vesihuolto Oy

Henkilökunnan yhteystiedot

--