Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta, joka kestää yhden lukuvuoden. Tavoitteena on edistää kotien ja huoltajien kanssa yhteistyössä lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetus toteutetaan Herman Ojalan koulussa kirkonkylällä sekä mahdollisesti myös yhdellä kyläkoululla riippuen esikoululaisten määrästä.

--