Turkistuottajien lomitus

Vuonna 2023 turkistuottajilla on oikeus pitää vuosilomaa 18 päivää ja hakea lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata. Lisävapaasta perittävä maksu on 7,38 €/h.

Koska turkistuottajien lomituspalvelulaille on asetettu siirtomääräraha, palveluja voidaan järjestää vain sen verran kuin määrärahaa riittää.

Lisätietoja turkistuottajien lomituspalveluista saa lomasihteeriltä ja Melan nettisivuilta.

Lomatoimen yhteystiedot löydät täältä

--