Vastaa kyselyyn ja tule mukaan vaikuttamaan kuntasi ilmastosuunnitelmaan!

Askel kohti hiilineutraaliutta – Ilmastosuunnitelmat yhteistyönä kuudelle kunnalle

Kaustisen seutukunta on saanut Ympäristöministeriöltä avustuksen Kaustisen seutukunnan kuntien sekä Perhon kunnan ilmastosuunnitelmien laatimiseksi.

Yhteistyönä luodaan laadukkaat kuntakohtaiset suunnitelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä niiden edellyttämät toimet. Nyt valmisteltavat ilmastosuunnitelmat hyväksytään kunnanvaltuustoissa vielä valtuustokauden 2021–2025 aikana. Tämän jälkeen suunnitelmien toteutumista seurataan ja suunnitelmat päivitetään valtuustokausittain.

Toholammin ilmastokysely – vastaa ja vaikuta

Ilmastosuunnitelmien valmistelun edetessä kuullaan myös kuntalaisia: hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen on yhteinen asia, ja kaikkien panoksella on merkitystä. Toteuttamalla kuntalaiskyselyitä kutsumme kaikki kuntalaiset ja yritykset mukaan vaikuttamaan ilmastosuunnitelmatyöhön. Kyselyn vastaukset huomioidaan kunnan ilmastosuunnitelman teemojen ja toimenpiteiden valmistelussa.

Tästä pääset vastaamaan Toholammin kunnan ilmastokyselyyn

Kysely on avoinna 22.5.2024 asti. Osallistumalla kyselyyn voit voittaa 100 euron lahjakortin paikalliseen liikkeeseen.

--