Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toholammin kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tasa-arvoinen kulttuurikasvatus kaikissa kunnan kouluissa. Suunnitelma on jokaisen kunnan lapsen ja nuoren saavuttava suunnitelma. Se osoittaa, että kulttuuria ja taidetta arvostetaan kunnassa, ja näiden alojen monipuolinen, kerrannainen vaikutus sekä ihmisten hyvinvointiin että työllistymiseen ymmärretään.

Suunnitelma auttaa alueen lapsia, nuoria ja muita asukkaita tietämään mitä kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa oman kunnan alueella on. Se motivoi kouluja jakamaan hyviä käytänteitä ja vinkkejä toisille kouluille. Kulttuurikasvatus on koko kunnan yhteinen asia.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on, että lapsista kasvaa monipuolisesti ajattelevia, toiset ihmiset huomioonottavia nuoria ja aikuisia.

Lue koko suunnitelma alla olevasta linkistä.

Toholammin kulttuurikasvatussuunnitelma

--