Rakentamisen valvonta

Toholammin kunnassa rakennustoimintaa valvoo rakennus- ja ympäristölautakunta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on mm.

  • neuvoa ja opastaa rakentamiseen liittyvissä asioissa
  • myöntää rakennusluvat ja valvoa rakentamisesta annettujen säädösten noudattamista
  • valvoa rakennetun ympäristön laatua
  • myöntää maa-ainesluvat ja valvoa maa-ainesten ottoa
--