Toholammin kunta osallistuu Kuntaliiton Kuntalaistutkimukseen

Yhteensä 350 toholampilaista saa lähiaikoina postilaatikkoonsa Kuntaliiton lähettämän kyselylomakkeen, jossa kysytään kuntalaisten käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita.

Kyselyllä selvitetään myös, mitä kuntalaiset ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Toivomme, että tähän Kuntaliiton kyselyyn vastataan aktiivisesti! Kysely tarjoaa kunnalle tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Kyselytutkimuksessa on mukana 46 kuntaa ja kysely lähetetään täysi-ikäisille vastaajille satunnaisotoksella.

--