Maksut

Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan. Ensimmäisestä lapsesta maksu on enintään 290 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta enintään 145 euroa ja sitä seuraavista lapsista 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Pienin perittävä maksu on 27 €.

Ohessa lisätietoja maksuista pdf-tiedostona.

Varhaiskasvatuksen maksut

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

Palaute