Maksut

Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan. Ensimmäisestä lapsesta maksu on enintään 295 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta enintään 118 euroa ja sitä seuraavista lapsista 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Pienin perittävä maksu on 28 €.

Tulotiedot tulee ilmoittaa hoidon aloittamiskuukauden aikana vakawilmassa tuloselvityksen kautta.  Jos tulotietoja ei ilmoiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaisesti.

Ohessa lisätietoja maksuista pdf-tiedostona:

Varhaiskasvatuksen maksut:
MAKSUT01032023

Ohessa lisätietoja maksuista ja tulojen huomioimisesta maksuissa:

https://www.kuntaliitto.fi/tulojen-huomioiminen-varhaiskasvatuksen-asiakasmaksuissa

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

--