Lauta- ja johtokunnat

Lauta- ja johtokunnat

Kunnanvaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja sivistyslautakuntaan. Kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua em. lautakunnan kokouksiin. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunta ja yhteistoimintaelin.

Johtokunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka on asetettu liikelaitoksen tai muun laitoksen rajatun tehtävän hoitamista varten. Toholammin Viemäriliikelaitos on kunnan liikelaitos. Liikelaitoksella on valtuuston valitsema johtokunta. Johtokunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

Toholammin lautakunnat ja johtokunnat

--