Talous

Talousarvio
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat, joilla tuotetaan kuntalaisille peruspalvelut, mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2024

Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talouden toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä kuntakonsernin tilinpäätösraportit liitetietoineen.

Tilinpäätös 2019

Henkilöstöraportti
Henkilöstöraporttiin on koottu keskeiset henkilöstöseurannan tunnusluvut ja henkilöstöä koskevat tiedot. Henkilöstöraportti on osa kunnan tilinpäätöstä.

Henkilöstöraportti 2019

Osavuosikatsaukset
Osavuosiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston arvioitavaksi. Osavuosikatsaukset laaditaan 30.4. ja 31.8.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.04.2020

Tarkastustoimi

Tilintarkastuskertomus 2019
Arviointikertomus 2019
Toholammin kunnan sisäisen valvonnan ohjeet

--