Talous

Talousarvio
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat, joilla tuotetaan kuntalaisille peruspalvelut, mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Toholammin kunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2028

Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talouden toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä kuntakonsernin tilinpäätösraportit liitetietoineen.

Tilinpäätös 2022

Henkilöstöraportti
Henkilöstöraporttiin on koottu keskeiset henkilöstöseurannan tunnusluvut ja henkilöstöä koskevat tiedot. Henkilöstöraportti on osa kunnan tilinpäätöstä.

Henkilöstöraportti 2022

Osavuosikatsaukset
Osavuosiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston arvioitavaksi. Osavuosikatsaukset laaditaan 30.4. ja 31.8.

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2023

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2023

Tarkastustoimi

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
Toholammin kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohje

--