Talous

Talousarvio
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat, joilla tuotetaan kuntalaisille peruspalvelut, mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2025

Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talouden toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä kuntakonsernin tilinpäätösraportit liitetietoineen.

Vuoden 2020 tilinpäätös

Henkilöstöraportti
Henkilöstöraporttiin on koottu keskeiset henkilöstöseurannan tunnusluvut ja henkilöstöä koskevat tiedot. Henkilöstöraportti on osa kunnan tilinpäätöstä.

Henkilöstöraportti 2020

Osavuosikatsaukset
Osavuosiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston arvioitavaksi. Osavuosikatsaukset laaditaan 30.4. ja 31.8.

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2021

Tarkastustoimi

Tilintarkastuskertomus 2020
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
Toholammin kunnan sisäisen valvonnan ohjeet

--