Toholammin kehitys Oy

Toholammin kehitys Oy toimii uusien ja jo toimivien yritysten ja yrittäjien apuna, neuvojana ja kehittäjänä. Yhteyttä voivat ottaa mm. alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatalouden liitännäiselinkeinon harjoittajat tai liitännäiselinkeinotoimintaa suunnittelevat.

Toholammin kehityksen yhteystiedot

--