Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.

Kunnanhallitus:

  1. vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
  2. vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
  3. valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
  4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
  5. vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
  6. vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
  7. huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toholammin kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuuston päätöksellä kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallitus toimii kaavoitusviranomaisena.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Toholammin kunnanhallitus 2023 – 2025 (toimikausi 2 vuotta)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Ville Suomala, puheenjohtaja Jarmo Tuikka
Pasi Lintilä, varapuheenjohtaja Matti Korhonen
Virpi Ali-Haapala Liisa Hovila
Ulla-Riitta Harju Niko Tervala
Hannu Kivelä Janne Isopahkala
Hanna Nurmela Raimo Kallio
Kaija Polso Marko Järvenoja

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten sähköpostiosoite on:

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten puhelinnumerot

--