Opintososiaaliset edut

Opintoraha

Voit hakea opintorahaa, kun olet täyttänyt 17 vuotta. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun on kyse toisella asteella opiskelevasta perheettömästä alle 20- vuotiaasta.

Saat opintotukihakemuksen lukion kansliasta, jonne sen voit myös palauttaa. Opintotukipäätös tehdään yhdellä kertaa 3. lukuvuoden loppuun. Jos jatkat opintoja 4. vuodelle, tuki tulee hakea erikseen. Huomaa myös, että jos saat opintorahaa, sen edellytyksenä on vähintään 10 kurssin suoritus lukukaudessa tai osallistuminen kahteen yo-tutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Mikäli suoritukset jäävät vajaiksi, KELA perii opintorahan takaisin jälkikäteen.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

Oppimateriaalilisä

Oppimateriaalilisää voivat saada lukiokoulutusta suorittavat, jotka eivät ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen. Oppimateriaalilisä on 52,24 €/kk,

KELA myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opintotukea saaville opiskelijalle. Opiskelijan, joka ei ole tällä hetkellä opintotuen saaja, tulee hakea tukea.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

Koulumatkatuki

Kela korvaa osan koulumatkakuluista, mikäli matkaa kouluun on yli 7 kilometriä ja sinulla on vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa (maksuttomaan koulutukseen oikeutetut). Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jos olosuhteet muuttuvat. Kela perii sinulta väärin maksetun koulumatkatuen.

Lukuvuonna 2023-2024 lukiolaisten koulukyyditys on toteutettu kunnan järjestämänä koulukyytinä sekä yhdellä ELY-linjalla (Lestijärvi – Toholampi). ELY-linjalla kulkeva voi hakea koulumatkatuen Oma Kelan kautta ja hakemuksen vastaanoton jälkeen saat osto-oikeuden. Voit ostaa lipun koulumatkatuettuun hintaan Matkahuollon sovelluksen kautta. Koulumatkatukihakemuksen voi palauttaa myös oppilaitokseen, vaikka kulkisitkin ELY-linjalla.

Toholammin kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen lukion oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Kyyditysoppilaiden on täytettävä koulumatkatukihakemukset, ja palautettava se oppilaitokseen. Kunta hakee korvaukset Kelalta, jonka vuoksi paperinen koulumatkatukihakemus on palautettava koululle.

Lisää tietoa koulumatkatuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

--