Opintososiaaliset edut

Opintoraha

Voit hakea opintorahaa, kun olet täyttänyt 17 vuotta. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun on kyse toisella asteella opiskelevasta perheettömästä alle 20- vuotiaasta.

Saat opintotukihakemuksen lukion kansliasta, jonne sen voit myös palauttaa. Opintotukipäätös tehdään yhdellä kertaa 3. lukuvuoden loppuun. Jos jatkat opintoja 4. vuodelle, tuki tulee hakea erikseen. Huomaa myös, että jos saat opintorahaa, sen edellytyksenä on vähintään 10 kurssin suoritus lukukaudessa tai osallistuminen kahteen yo-tutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Mikäli suoritukset jäävät vajaiksi, KELA perii opintorahan takaisin jälkikäteen.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

Oppimateriaalilisä

Elokuusta alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat opiskelijat voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 €/kk.

KELA myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opintotukea saaville opiskelijalle. Opiskelijan, joka ei ole tällä hetkellä opintotuen saaja, tulee hakea tukea. Hakemus kannattaa tehdä kesän 2019 aikana opintotukihakemuksella.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

Koulumatkatuki

Kela korvaa osan koulumatkakuluista, mikäli matkaa kouluun on yli 10 kilometriä ja kustannukset ovat yli 54 €/kk.

Lukuvuonna 2019-2020 Toholammin kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen lukion oppilaille, mutta kyyditysoppilaiden on täytettävä koulutukihakemukset, jolla kunta hakee korvaukset Kelalta.

Lisää tietoa koulumatkatuesta löytyy Kelan nettisivuilta.

--