Kulttuuriavustukset

Toholammin kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustuksista päättää sivistyslautakunta. Avustusta haetaan 1.–31.3. avustushakemuslomakkeella. Avustuksilla kannustetaan kuntalaisia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja harrastamiseen sekä hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen kansalaistoimintaan. Kunnalta voi hakea joko toiminta-avustusta tai kohdeavustusta.  Avustusta ei myönnetä, mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu kokoukseen mennessä, jossa avustuksista päätetään.

Alla on linkki sähköiseen hakulomakkeeseen, joka toimii vain hakuajan. Lomake vaatii Suomi.fi tunnistautumisen. Paperisia lomakkeita saa sivistystoimistosta.

Sähköinen hakulomake

Tietoa avustuksista

 

--