Kulttuuriavustukset

Toholammin kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta haetaan 1.–31.3. avustushakemuslomakkeella. Avustuksilla kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen kansalaistoimintaan. Kunnalta voi hakea joko yleisavustusta tai kohdeavustusta.

Liitteet:

Tietoa avustuksista
Avustushakemuslomake yhdistyksille

--