Kulttuuriavustukset

Toholammin kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta haetaan 1.–31.3. avustushakemuslomakkeella. Avustuksilla kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen kansalaistoimintaan. Kunnalta voi hakea joko toiminta-avustusta tai kohdeavustusta.

Liitteet:

Tietoa avustuksista

Avustukset yhdistyksille

--