Toholammin rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa: ympäristökatselmus 27.5.2024

Tiedote 22.4.2024

Toholammin kunnan alueella suoritetaan ympäristökatselmus 27.5.2024.

Katselmuksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten julkisivujen kuntoon, pihojen siisteyteen sekä ulkovarastointiin.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti rakennukset ympäristöineen on pidettävä siistissä kunnossa ja ulkovarastointi järjestettävä niin, ettei se aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi. Havaituista epäkohdista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjallisesti.

Toholammin rakennus- ja ympäristölautakunta

--