Yrityksen perustaminen

Käymme yrityksen perustajan liikeidean läpi henkilökohtaisessa neuvonnassa. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen.

  • neuvonta aloitetaan yrityskokonaisuuden toiminnan ja talouden kartoittamisella.käydään läpi aloittavan yrittäjän mieltä painavia kysymyksiä, kuten mahdollisia lupa-asioita, verotuskysymyksiä, yritysmuodon valintaa, perustamisilmoitusta, rahoitusta, kannattavuus- ja investointilaskelmia sekä hinnoittelua.
  • liikeideakuvausta voidaan syventää ottamalla tarkasteluun mm. asiakassegmentit, tuote- ja palvelutarjonta, kilpailu, riskienhallinta, yhteistyökumppanit ja tulevaisuuden visiot.
  • autamme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niihin liittyvien liitteiden laatimisessa.
  • pystyt neuvonnan jälkeen päättämään onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Lisätietoa yrityksen perustamisesta löytyy Kasen sivulta.

--