Koulukuljetukset

Koulukuljetusten pysäkit koulun alueella

Koulun alueen pysäkit

Koulukuljetukset

Oppilaan koulumatka selvitetään Fonecta.fi/reitit -ohjelmalla. Matka mitataan oppilaan kotoa tontin rajalla olevalta portilta koulun portille.

Kaikki koulukuljetukset ajetaan Liikenne Huovari Oy:n linja-autoilla (lukuvuosi 2022-2023). Oppilaan nouto/jättöpaikka on ensisijaisesti maantien varrella oleva pysäkki. Toholammilla oppilaan kävelymatka kotoa pysäkille saa olla enintään 0-2. luokan oppilaalla enintään 3 km, yläkoululaisella enintään 5 km.

Koulukuljetusoppilaan kuljetusaika odotuksineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia päivässä.

Matkakortit

Koulun matkakortti kunnan koulukuljetuksiin

Ne oppilaat ja lukiolaiset, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen ja kulkevat koulumatkansa kunnan kilpailuttamissa ja järjestämissä koulukuljetuksissa, saavat koululta matkakortin koti-koulu-koti -matkaosuuksille.
Oppilas näyttää matkakorttia koulukuljetuksen kuljettajalle aina kun hän nousee koulukyytiin. Mikäli kortti katoaa, sivistystoimistosta voi pyytää uuden.

Matkahuollon kausikortti ns. ELY-kuljetuksissa

Ne esi- ja perusopetuksen oppilaat, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen ja käyttävät koulumatkoihinsa aamuisin / iltapäivisin ns. ELY-kuljetuksia, saavat matkahuollon kausikortin, joka leimataan linja-autossa. Matkahuollon kausikortti ei käy kunnan kilpailuttamissa ja järjestämissä koulukuljetuksissa. Kausikortti on voimassa lukuvuoden ja se palautetaan koululle lukuvuoden päättyessä. Jos kortti katoaa, siitä pitää välittömästi ilmoittaa sivistystoimistoon uuden hankkimista varten.
ELY-kuljetus on Ely-keskuksen hankkima kuljetus. Ely-kuljetuksissa tulee seurata kaikkia matkustajanousuja lipunmyyntilaitteen kautta.

HUOM! matkakorteilla voi kulkea maksutta vain koti-koulu-koti -matkoilla, ei muilla matkoilla.

Kyläkouluilta iltapäivätoimintaan menevät 1. – 2. -luokkalaiset

Alakoulujen 1-2 -luokkien oppilaat,  jotka menevät koulukyydeillä kyläkouluilta urheiluhallille iltapäivätoimintaan, eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen (SivLtk 17.6.2020 §18).  Jos he käyttävät koulukyytejä iltapäivätoimintaan siirtymisessä, huoltajat tilaavat liikennöitsijältä ns. iltapäivätoiminnan matkaliput.  Yhden lipun hinta on 1,50 €. Liikennöitsijä laskuttaa huoltajia kuukausittain.

Myöntämisperusteet

Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet sekä harkinnanvaraisen koulukuljetuksen hakuohjeet:

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten perusteet lv 2020_2021 alkaen _ 10.8.2022

Perusopetuksen yleisopetus koulumatkojen maksuttomuus tai maksullisuus lv 2020 – 2021 alkaen pdf-tiedostona

Monilapsisten perheiden koulumatkojen avustuskäytäntö ja myöntämisperusteet:

Avustus talvikauden koulukuljetuksiin

Koulumatkan vaarallisuuden määrittäminen

Jos huoltaja haluaa vedota koulumatkan vaarallisuuteen, hän lähettää sivistystoimistoon vapaamuotoisen anomuksen.  Koulumatkan turvallisuuden määrittelyssä käytetään Koululiitukartan suosituksia. Teiden vaarallisuuden luokka-asteittain voi tarkistaa alla olevan linkin kautta:

Koululiitukartta lukuvuodelle 2022-2023 pdf-tiedostona

Lukiolaisten maksuttomien koulukuljetusten myöntämisperusteet

Toholammin kunta tarjoaa lukiolaisilleen maksuttoman koulukuljetuksen, kun lukiolaisen yhdensuuntainen matka on yli 5 km (Sivistyslautakunta 17.6.2020 § 19).
Kun kuljet koulumatkasi kunnan järjestämällä koulukuljetuksella, koulumatkatuki maksetaan koulukuljetuksen järjestäjälle. 1.8.2021 alkaen  laajennetun oppivelvollisuuden perusteella maksuttomaan koulutukseen oikeutetun opiskelijan tulee täyttää koulumatkatukihakemus (KM1), kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km. Muiden opiskelijoiden tulee täyttää koulumatkatukihakemus, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km.
Koulumatkatukihakemus jätetään lukion kansliaan lukuvuoden alkupäivinä. Koulumatkatukihakemus täytetään joka lukuvuodelle erikseen.

Lukuvuonna 2022-2023 ne lukiolaiset, jotka täyttävät Kelan koulumatkatuen edellytykset ja kulkevat ns. ELY-kyydeissä, saavat matkahuollon matkakortin, joka leimataan linja-autossa. Lukiolaiset uusivat matkakortin linja-autossa. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden ei tarvitse kortin uusimisen yhteydessä maksaa mitään.  Muut oppilaat (käytännössä lukion 3. luokkalaiset) maksavat kortin uusimisen yhteydessä koulumatkatuen omavastuuosuuden, jonka kunta korvaa heille kuittia vastaan.
Matkakortti käy vain koti-koulu-koti -matkoilla.
Matkahuollon matkakortti ei käy kunnan kilpailuttamissa ja järjestämissä koulukuljetuksissa.

Lisätietoja https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Koulukuljetusaikataulut

Aamu- ja iltapäiväkuljetusten aikataulut ja mahdollisesti reititkin tarkentuvat lukuvuoden ensimmäisinä viikkoina.

Liikenneturvallisuuden takia koulukyytiin nousemisessa ja siitä poisjäännissä tulee käyttää aina mahdollisuuksien mukaan linja-autopysäkkiä etenkin vilkkaasti liikennöidyillä teillä kuten Kannustie ja Lestintie.

Aamun aikataulut 10.10.2022 alkaen
HUOM! Ely-vuoron aamun aikataulu aikaistuu 5 minuuttia maanantaista 10.10.22 alkaen.

Iltapäiväkuljetukset lv 2022-2023_21.9.2022

Yhteystiedot ja linkit

Sivistysosaston yhteystiedot

Fonectan reittihaku

--