Koulukuljetukset

Koulukuljetusten pysäkit koulun alueella

Koulun alueen pysäkit

Koulukuljetukset

Oppilaan koulumatka selvitetään Fonecta.fi/reitit -ohjelmalla. Matka mitataan oppilaan kotoa tontin rajalla olevalta portilta koulun portille.

Kaikki koulukuljetukset ajetaan Liikenne Huovari Oy:n linja-autoilla (lukuvuosi 2022-2023). Oppilaan nouto/jättöpaikka on ensisijaisesti maantien varrella oleva pysäkki. Toholammilla oppilaan kävelymatka kotoa pysäkille saa olla enintään 0-2. luokan oppilaalla enintään 3 km, yläkoululaisella enintään 5 km.

Koulukuljetusoppilaan kuljetusaika odotuksineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia päivässä.

Matkakortti

Oppilaat ja lukiolaiset, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, saavat koululta matkakortin. Matkakortissa on oppilaan koulu ja reitti/suunta, koulumatkan pituus sekä kortin voimassaoloaika.
Oppilas näyttää matkakorttia koulukuljetuksen kuljettajalle aina kun hän nousee koulukyytiin. Mikäli kortti katoaa, sivistystoimistosta voi pyytää uuden.

Myöntämisperusteet

Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet sekä harkinnanvaraisen koulukuljetuksen hakuohjeet:

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten perusteet pdf-tiedostona

Perusopetuksen yleisopetus koulumatkojen maksuttomuus tai maksullisuus lv 2020 – 2021 alkaen pdf-tiedostona

Monilapsisten perheiden koulumatkojen avustuskäytäntö ja myöntämisperusteet:

Avustus talvikauden koulukuljetuksiin lv 2020 – 2021 alkaen pdf-tiedostona

Koulumatkan vaarallisuuden määrittäminen

Jos huoltaja haluaa vedota koulumatkan vaarallisuuteen, hän lähettää sivistystoimistoon vapaamuotoisen anomuksen.  Koulumatkan turvallisuuden määrittelyssä käytetään Koululiitukartan suosituksia. Teiden vaarallisuuden luokka-asteittain voi tarkistaa alla olevan linkin kautta:

Koululiitukartta lukuvuodelle 2022-2023 pdf-tiedostona

Lukiolaisten maksuttomien koulukuljetusten myöntämisperusteet

Toholammin kunta tarjoaa lukiolaisilleen maksuttoman koulukuljetuksen, kun lukiolaisen yhdensuuntainen matka on yli 5 km (Sivistyslautakunta 17.6.2020 § 19).
Kun kuljet koulumatkasi kunnan järjestämällä koulukuljetuksella, koulumatkatuki maksetaan koulukuljetuksen järjestäjälle. 1.8.2021 alkaen  laajennetun oppivelvollisuuden perusteella maksuttomaan koulutukseen oikeutetun opiskelijan tulee täyttää koulumatkatukihakemus (KM1), kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km. Muiden opiskelijoiden tulee täyttää koulumatkatukihakemus, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km.
Koulumatkatukihakemus jätetään lukion kansliaan lukuvuoden alkupäivinä. Koulumatkatukihakemus täytetään joka lukuvuodelle erikseen.

Lisätietoja https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Koulukuljetusaikataulut

Lukuvuoden 2022-2023 koulukuljetusten aamu- ja iltapäiväreitit päivitetään nettisivuille viikon 31 aikana.

Yhteystiedot ja linkit

Sivistysosaston yhteystiedot

Fonectan reittihaku

--