Tontit

Keskustan tuntumassa on tarjolla tontteja Porkolan, Perkkiön, Taipaleenharjun ja Maunun asuinalueilla. Kerttulan alueelta avautuu kaunis jokimaisema Lestijokilaaksoon. Perkkiön asuinalueen välittömässä läheisyydessä on erinomaiset ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet. Tonttien koot vaihtelevat 1300–2900 m².

Kunnan asuntotonttien varaaminen

Kunnan kaava-alueen tonttien varaaminen on mahdollista vuodeksi kerrallaan. Varausmaksua tulee maksaa 10 % tontin hinnasta varaamisen yhteydessä. Tontin hinta sidotaan varaamishetken mukaan.

Varausmaksua ei palauteta varausajan päättyessä tai keskeytyessä. Varausmaksu hyvitetään varsinaisen kaupan yhteydessä. Tontin varaajalla on mahdollisuus vaihtaa varauskohdetta varausaikana. (Kh päätös 5.6.2006 § 128).

Voimassa olevat tonttien hinnat

  • Asemakaava-alueella (lukuun ottamatta Koskelan ja Kerttulan aluetta) omakoti-/ rivitalotonttien hinta 1,85 e/m².
  • Koskelan alueella omakotitonttien hinta 3,50 e/m² ja Kerttulan alueella omakoti- ja rivitalotonttien hinta 5,00 e/m².
  • Haja-asutusalueiden omakoti-/rivitalotonttien hinta 0,50 e/m².
  • Teollisuustonttien hinta 1,00 e/m².

Varauksia ottaa vastaan rakennustarkastaja.

--