Palvelut ikäihmisille

Tärkeitä linkkejä:

Toholammin vanhus- ja vammaisneuvosto 

Vireyttä seniorivuosiin -ravitsemusportaali

 

Senioreiden kuntokortti & erityisliikuntakortti

Senioreiden kuntokortti

Kuntokortti on tarkoitettu toholampilaiselle yli 64 vuotta täyttäneelle eläkkeellä olevalle henkilölle. Kuntokortti on tarkoitettu toholampilaisten yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden Toholammin kunnan alueella järjestämään liikuntatoimintaan tai naapurikunnan alueella, mikäli toiminnan järjestäjä on toholampilainen yhdistys ja heillä ei ole tarjolla liikuntatoimintaa Toholammilla. Kuntokortin voi käyttää myös Lampin hallin kuntosalimaksuihin. Yhden kuntokortin arvo on 15€ ja jokaisella korttiin oikeutetulla henkilöllä on oikeus kolmeen korttiin kalenterivuoden aikana.

Kuntokorttien jako tapahtuu pääasiassa keskitetysti tammi- ja elokuussa. Voit kysellä korttia Liikunta- ja nuorisosihteeriltä. Otathan eläke- tai ajokortin matkaan hakiessasi korttia.

Liikuntaetuus 64 vuotta täyttäneille eläkeläisille, SivL 27.10.2022 § 53 

Erityisliikuntakortti

Erityisliikuntakortti on tarkoitettu toholampilaisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille ja kortin ajatuksena on kannustaa kohti aktiivista liikkumista. Kortin myöntämiseen on laadittu perusteet, jotka on päättänyt sivistyslautakunta.  Perusteina ovat Kela-kortissa oleva, erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus ja lääketieteelliset lausunnot.

Yhden erityisliikuntakortin arvo on 15 € ja jokaisella perusteet täyttävällä henkilöllä on oikeus kolmeen korttiin kalenterivuoden aikana. Erityisliikuntakortti käy Toholammin kunnan alueella järjestettävään liikuntatoimintaan, jota kolmas sektori tai yritys järjestää oman kunnan rajojen sisäpuolella sekä Lampin hallin kuntosali- ja liikuntasalimaksuihin. Selvitäthän palvelun tuottajalta ensin, ottavatko he erityisliikuntakortin vastaan. Erityisliikuntakortin omaavat henkilöt kuuluvat lisäksi Lampin hallin kuntosalin osalta alennettuun hintaryhmään.

Erityisliikuntakortin hakeminen:

Erityisliikuntakorttien hakeminen tapahtuu liikuntatoimen kautta alla olevien myöntämisperusteiden mukaisesti, jotka tulee osoittaa hakuvaiheessa. Olethan aina ennen erityisliikuntakortin hakua yhteydessä liikuntatoimeen puhelimitse 040 150 5233 tai sähköpostitse . Erityisliikuntakortteja jaetaan pääasiassa keskitetysti tammi- ja elokuussa.

Huomioithan, että erityisliikuntakorttia ja seniorikorttia ei  jaeta samalle henkilölle.

Lisätietoja ylläolevista korteista saat liikuntatoimesta liikunta- ja nuorisosihteeriltä:

Vs. Liikunta ja nuorisosihteeri Salla Valo / 040 1505233

--