Ympäristö

Ympäristöluvat ja -valvonta

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto sekä eläinsuojat.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä ovat muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ohjeet ympäristölupien hakemiseen löydät oheisesta linkistä Ympäristö.fi-nettisivuilta.

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuun ottamatta lupa, jotta ympäristölle ei aiheutuisi hallitsemattomia haittavaikutuksia.

Ohjeet maa-aineslupien hakemiseen löydät oheisesta linkistä Ympäristö.fi-nettisivuilta.

Ympäristö- ja maa-aineslupa asioissa ota yhteyttä kunnan ympäristötarkastajaan.

Luvan hakijalle: lupien käsittely vie joitakin kuukausia johtuen mm. lakisääteisistä kuulutusajoista, joten hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin.

Taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainestaksa

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu hyöty- ja kotieläinten terveyden ja sairauksien hoitaminen, eläin- ja tartuntatautien vastustaminen ja ennalta ehkäisy sekä valvonta- ja tarkastustehtävät eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotannossa, aina alkutuotannosta eläinjätteen käsittelyyn.

Toholammin toimipisteen yhteystiedot.

Keski-Pohjanmaan eläinlääkintähuollon palvelut löydät täältä.

Ympäristöterveydenhuolto

Toholampi kuuluu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen lisäksi alueeseen kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa sekä Toholammilla osoitteessa Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Toholammin terveystarkastajan toimipisteen yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon palvelut löydät oheisesta linkistä Kokkolan kaupungin nettisivuilta.

Anna palautetta terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

Kokkolan Anna palautetta -logo

--