Varhaiskasvatus

 

Toholammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sisältö koskee kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten kanssa tehtävää varhaiskasvatustyötä sekä sellaisten esiopetuksessa olevien ja kouluikäisten lasten kanssa tehtävää työtä, jotka käyttävät päivähoitopalveluja. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Toholammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 30.5.2017.

 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta yksiköt laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmat (vasut), joissa kuvataan tarkemmin varhaiskasvatuksen tavoitteita ja päämääriä käytännön työssä. Kasvatushenkilöstö ja vanhemmat laativat lisäksi yhdessä jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman.

 

  Toholammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017