Työkykyä ylläpitävä toiminta

 

Liikuntalisä

Toholammin kunnassa on käytössä kunta-alalla täysin uusi palkkausjärjestelmä. Kunta maksaa työntekijöilleen liikuntalisää, jolla palkitaan työntekijöiden omaehtoista työkyvyn ja työterveyden kehittämistä ja ylläpitämistä säännöllisen liikunnan avulla. Työntekijäryhmät ovat lähteneet innostuneesti mukaan ennakkoluulottomaan palkanlisäjärjestelmään.

 

Viime vuosina työn tuottavuus-, laatu- ja tehokkuusvaatimukset ovat nousseet rajusti, mutta kunta-alalla suurimmat muutokset ovat vielä edessä. Säännöllisellä ja kohtuullisella liikunnalla on todettu olevan kiistattomia myönteisiä vaikutuksia terveyteen, fyysiseen toimintakykyyn ja psyykkiseen hyvinvointiin. Liikuntalisäjärjestelmän päätarkoituksena on näin lisätä henkilöstön viihtyvyyttä ja jaksamista työelämän lisääntyvissä paineissa. Liikunnan ja siitä maksettavan palkanlisän toivotaan lisäävän myös työntekijöiden yhteishenkeä ja omaa aktiivisuutta muutosten edessä.

 

Liikuntamerkinnät tehdään internetin liikuntapäiväkirjaan, joten samalla on päivitetty kaikkien henkilöryhmien tietokoneosaamista. Myös työntekijät, jotka eivät käytä tietokonetta työssään, ovat saaneet mahdollisuuden vähentää epävarmuuttaan tietotekniikan tuntemuksessaan ja lisätä omia mahdollisuuksiaan muutoksiin sopeutumisessa.

 

Liikuntalisäjärjestelmä sovittiin kunnan yhteistoimintaelimessä vakituiseksi 1.1.2007 alkaen. Sopimuksen piiriin kuuluvat kunnan työntekijät ansaitsevat liikunnasta seuraavan hyvän mielen lisäksi siis samalla myös euroja! Jokainen sovitun tehoinen ja kestoinen suorituskerta on arvoltaan 5 euroa. Lisään oikeuttaa maksimissaan kolme suoritusta viikossa, mutta kaikki liikuntakerrat kuitenkin pyritään kokoamaan tilastointia ja seurantaa varten.

 

Liikuntalisän piiriin kuuluvat kunnan yleisen ja teknisen sopimuksen n. 170 työntekijää, mutta jatkossa toivottavasti löytyy keinoja ulottaa järjestelmä koko henkilöstöön. Maatalouslomittajat eivät lähteneet järjestelmään mukaan. Opettajat ja lääkärit jäivät sopimuksen ulkopuolelle omien sopimustensa erityispiirteiden takia.

 

Netin liikuntapäiväkirja on avoin kaikille ja liikuntainnostus onkin laajentunut kaikkiin kuntalaisiin. Kunnan koululaiset merkitsevät liikuntakertansa omaan nettitaulukkoon ja käyvät liikuntamäärien perusteella myös leikkimielistä liikuntakisaa, jonka palkinnot on lahjoittanut liikuntabonusjärjestelmän uranuurtaja Pekka Niska.

 

Toholampi tunnetaan siis jatkossa paitsi huikean kauniista jokilaaksomaisemistaan, myös liikkuvista, iloisista ja hyvinvoivista ihmisistään!