Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Lesti- ja Perhonjokivarren kunnat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli perustivat kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009. Yhteistoiminta-alue muodostaa peruspalveluliikelaitoksen osana Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymää. Liikelaitosta kutsutaan lyhenteellä JYTA, joka tarkoittaa edellä mainittujen jokilaaksojen yhteistoimintaluetta.

 

Jyta järjestää ja pääosin tuottaa laissa säädetyt sosiaali- ja perusterveydenhuoltopalvelut alueen kuntalaisille yhteisesti yli nykyisten kunta- ja organisaatiorajojen. Kuntien asukkaat voivat yhteistoiminta-alueen sisällä käyttää palveluja kuntarajoista riippumatta. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu yhteistoiminta-alueen vastuulle, niistä alueen kunnat vastaavat itse.

 

Kuntien yhteisenä monijäsenisenä toimielimenä on peruspalvelulautakunta, jossa on edustajat kaikista Jyta-alueen kunnista. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun toteuttamisesta. Lautakunta toimii myös peruspalveluliikelaitoksen johtokuntana.

 

Palvelut tuotetaan ja toiminta organisoidaan kolmen palvelulinjan mukaan: perheiden tukeminen, kotihoidon ja asumisen tukeminen sekä terveyden ja sairaanhoito. Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelman, jossa on määritelty yhteiset tavoitteet ja kehityshaasteet.

(Lähde: www.jyta.fi)

 

Terveyskeskus Ajanvaraus   040 804 4000
Hammashoitola Ajanvaraus   040 804 2200
Vuodeosasto Kanslia   040 804 4130
Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitaja   040 804 4620
Kehitysvammaisten asumispalvelut Pesäpuu   040 804 4880
Vammaisten päivä- ja työtoiminta Toimintakeskus   040 804 4870
Palvelukeskus Männistö Palveluasumisen ohjaaja   040 804 4440
Äitiys- ja lastenneuvola Kanslia   040 804 4601
Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimistosihteeri   040 804 4900

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkemmat yhteystiedot löytyvät palvelun järjestäjän sivuilta (www.soite.fi)

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteystiedot