Päätöksenteko

 

Päätöksenteko

Päätöksenteko etenee seuraavasti:

  • Asia tulee vireille asiakkaan tai esimerkiksi toisen viranomaisen aloitteesta
  • Toimialojen viranhaltijat valmistelevat asiat lautakunnille
  • Lautakunnat käsittelevät esittelijänsä päätösehdotukset ja tekevät tarvittavat ehdotuksensa kunnanhallitukselle tai kunnanvaltuustolle
  • Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja
  • Kunnanvaltuusto kokoontuu

Kunnanvaltuusto on on ylin päättävä elin, minkä kokoukset ovat kaikille julkisia.Kunnantalo, pääsisäänkäynti

 

Viranhaltijat ja työntekijät huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta.

 

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, mikäli niille ei erikseen määritellä salassapitoa.

 

Päätösvalta määritellään kunnan hallintosäännössä. Sen perusteella päätöksiä tekevät joko viranhaltijat, lautakunnat, kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.

 

Toimintaa ohjaa valtuuston kullekin vuodelle tekemän talousarvion määrärahojen puitteissa.

 

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat tarkastuksen jälkeen. Pöytäkirjojen tarkastus tapahtuu noin viikon kuluessa kokouksesta.

Suomi100