Avoimet työpaikat

Kolme määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajaa

A. Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja Kanervat -ulkopäiväkotiryhmään

Toivomme sinulta sensitiivisyyttä lapsen tarpeita kohtaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme vahvaa pedagogista osaamista ja toivomme, että olet positiivinen, joustava ja haasteita pelkäämätön persoona. Edellytämme tehtävässä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista pedagogista toimintaa ja tunnetaitojen vahvaa huomioimista kaikessa toiminnassa. Arvostamme myös erityispedagogiikan opintoja sekä osaamista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus

B. Kaksi määräaikasta varhaiskasvatuksen opettajaa Sateenkaaren päiväkotiin

Toivomme sinulta sensitiivisyyttä lapsen tarpeita kohtaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme vahvaa pedagogista osaamista ja toivomme, että olet positiivinen, joustava ja haasteita pelkäämätön persoona.  Arvostamme myös erityispedagogiikan opintoja sekä osaamista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta. Edellytämme myös valmiutta toimia vuorohoidon ryhmässä.

Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus.

Kaikissa työsuhteissa
Työn kesto on 1.8.2020 – 30.6.2021
Koeaika on 4 kk.
Työ on kokoaikatyötä
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakeminen: Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 30.4.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979.
Merkitse hakemukseen haetko Kanervat -ulkopäiväkotikerhoon vai/ja Sateenkaaren päiväkotiin.
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot: varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, puh. 040 150 5270, if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979

Varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen toimi 1.8.2020 alkaen

Etsimme varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen toimeen Sateenkaaren päiväkodille.
Toivomme sinulta sensitiivisyyttä lapsen tarpeita kohtaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme vahvaa pedagogista osaamista ja toivomme, että olet positiivinen, joustava ja haasteita pelkäämätön persoona. Arvostamme myös erityispedagogiikan opintoja sekä osaamista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta. Edellytämme myös valmiutta toimia vuorohoidon ryhmässä.

Pätevyysvaatimus: varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus

Työ alkaa: 1.8.2020
Työaika: kokoaikatyö
Koeaika: 6 kk
Palkkaus: KVTES:n mukaan

Hakeminen: Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 30.4.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 mukaisesti voimassa oleva rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot
: varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, puh. 040 150 5270, if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) toimi 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja opettajana toimiminen varhaiskasvatuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten asioissa, varhaiskasvatushenkilöstön konsultaatio ja koulutus, varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Edellytämme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

Työaika: kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.8.2020
Työn kesto: toistaiseksi (vakinainen), 6 kuukauden koeaika
Palkkaus: KVTES:n mukaan

Hakeminen
Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 31.5.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979.
Aikaisemmin paikkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.
Valitun on ennen valinnan vahvistamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukaisesti voimassa oleva rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, if.ip1586508979maloh1586508979ot@aa1586508979male.1586508979ihret1586508979, puh. 040 150 5270

MÄÄRÄAIKAISIA MAATALOUSLOMITTAJIA

Toholammin paikallisyksikkö hakee maatalouslomittajia määräaikaisiin eri pituisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Toimialueena on Toholammin, Lestijärven, Kannuksen, Ullavan, Kälviän ja Lohtajan alueet.

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta tai työkokemusta karjanhoidosta, luotettavuutta ja yhteistyökykyä sekä suomen kielen taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Lomitettavat tilat ovat pääosin maidontuotanto- ja lihakarjatiloja.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Toholammin kunta on savuton työpaikka.

Jatkuva haku. Hakemukset sähköpostitse if.ip1586508979maloh1586508979ot@su1586508979timol1586508979 tai os. Toholammin kunta, Lomatoimisto, Lampintie 5, 69300 Toholampi

Lisätietoja: lomasihteeri Tuula Järvenpää 040-150 5226 ja lomituspalvelujohtaja Sanna Niemi 040 – 150 5220

Palaute
--