Avoimet työpaikat

Työpajakoordinaattorin tehtävä

Haemme Toholammin kunnan työpajaan vakituiseen tehtävään työpajakoordinaattoria 1.11.2022 alkaen.

Työtä tehdään pääasiassa Toholammin kunnan työpajassa sekä lähituotemyymälässä.
Monipuoliseen tehtävään kuuluu kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden yksilövalmennus, lähituotemyymälän vastaavan hoitajan tehtävät, kahden työvalmentajan lähiesimiestehtävät, osallistuminen kunnan työllisyystoiminnan kehittämiseen Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluiden kanssa, yhteydenpito ja yhteistyö alueen eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa, työpajatoiminnan ohjausryhmän sihteerin ja koollekutsujan tehtävät sekä asiakashallintaohjelman ylläpito, tilastointi ja eri rekisterien käyttö.

Tehtävässä menestyminen edellyttää riittävää työkokemusta työpajatoiminnan ohjaamisesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta, taitoa kohdata erilaisia ihmisiä, tuntemusta palvelujärjestelmistä, organisointikykyä ja joustavuutta, itsenäistä, aktiivista ja kehittävää työotetta. Eduksi katsotaan kaupallinen osaaminen (lähituotemyymälän työt) ja aiempi esimiehenä toimiminen.

Kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto ja riittävä työkokemus työpajaohjaajan työtehtävistä.

Sähköinen hakemus tehdään www.kuntarekry.fi -sivujen kautta (työavain 471348) 21.10.2022 klo 15 mennessä.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä os. Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi. Kuoreen merkintä Työpajakoordinaattori.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävässä on koeaika (6 kk). Valitun tulee toimittaa työnantajalle todistus terveydentilastaan sekä huumausainetestiä koskeva todistus ennen työsuhteen alkamista.

Teknisen johtajan virka

Toholammin kunnassa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva teknisen johtajan virka.

Teknisen johtajan tehtävään kuuluvat:

  • toimii teknisen osaston osastopäällikkönä ja vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja kehittämisestä.
  • johtaa kunnan teknisiä-, tila-, ruokahuolto- ja siivouspalveluita sekä IT-yksikön toimintaa
  • toimii kunnan johtoryhmän jäsenenä
  • vastaa työsuojelun järjestämisestä kunnassa
  • lisäksi tehtävään kuuluvat muut kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on soveltuva alempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto ja riittäväksi katsottava työkokemus viran tehtäväalueelta. Lisäksi valittavalta odotetaan riittävää perehtyneisyyttä kunnan hallintoon sekä johtamistaitoa. Hakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa voidaan haastattelujen lisäksi tarvittaessa käyttää soveltuvuusarviointitestejä.

Hakemus virkaan on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi  (työavain 471521) tai vaihtoehtoisesti toimitettava kirjallisena Toholammin kuntaan määräaikaan 4.11.2022 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan os. Toholammin kunta, Kirjaamo, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Virka tulee ottaa vastaan vuoden 2023 alusta tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakijat voivat hakemuksessaan esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Hallintojohtajan virka

Kuva: Juha Laitalainen

Haemme Toholammille hallintojohtajaa

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kunnan hallinto- ja henkilöstöpalveluita. Tehtäviin kuuluvat myös palkka- ja eläkeasiamiehen tehtävät.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja kuntatalouteen sekä soveltuvaa käytännön monipuolista kokemusta erilaisista kunnallishallinnon työtehtävistä. Lisäksi edellytetään henkilöstöhallinnon osaamista, hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja, organisointikykyä ja kehittämishenkistä toimintatapaa.

Sähköinen hakemus tehdään www.kuntarekry.fi -sivujen kautta (työavain 457760) 21.10.2022 klo 15 mennessä.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi. Kuoreen merkintä Hallintojohtaja.

Aikaisemmat 1.8. – 26.8.2022 saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran täytössä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hallintojohtaja-457760/

 

Toimistosihteerin määräaikainen tehtävä

Haemme Toholammin kunnan sivistysosastolle toimistosihteeriä määräaikaiseen tehtävään (toimistotyöaika 36,25h/vko) 3.11.2022- 2.6.2023. Määräaikaisuuden syynä on sijaisuus. Työtä tehdään Toholammin kunnantalolla, mutta osittainen etätyöskentely on sovitusti mahdollista. Tehtävässäsi tuet sivistysosaston ja sen yksiköiden johdon sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen sihteerien työtä. Tärkeimpinä tehtävinä ovat asiakaspalvelu, eri rekisterien ylläpito, koulukuljetus- ja vakuutusasiat, tilastointi, osto- ja myyntilaskujen käsittely, henkilöstöhallinnon asiakirjat sekä arkiston hoito sekä muut poikkihallinnolliset tehtävät kunnan eri osastojen sihteerien kanssa.

Tutustu koko työpaikkailmoitukseen Kuntarekryssä:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sivistysosaston-toimistosihteeri-470325-1/

Keittiötyöntekijän sijaisuuksia

Toholammin kunnan ruokahuoltoyksikössä on tarjolla pitkiä ja lyhyitä keittiötyöntekijän sijaisuuksia. Kysy lisätietoja ruokahuoltopäällikkö Sari Rantamäeltä:

Puh. 040 150 5315

sähköposti:

 

Kuva kasvinversosta nettisivulle

Toholammin Energia etsii kasvihuoneyrittäjää

Toholammin Energia etsii kasvihuoneyrittäjää. Lisätietoa löytyy Toholammin Energian nettisivuilta.

Toholammille tulevasta kasvihuoneesta kertoo Ylen artikkeli “Toholampi hakee kasvihuoneyrittäjää”.
Asia mainitaan myös Yle Kokkolan Facebook-sivulla.

Kasvihuoneesta, biokaasulaitoksesta ja Härkänevan hankkeesta löytyy lisätietoa myös:

Toholammin Uutiset YouTube -kanavalta sekä Toholammin Uutisten verkkosivuilta artikkelista “Toholammin Härkänevalle rakentuu Suomea mullistava ekosysteemi”.

Myös Lestijoki-lehdessä kerrotaan asiasta artikkelissa: Toholampi etsii kasvihuoneyrittäjää – Toholammin Energian toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala: ”Hanke sopii hyvin biolaaksoon”

Tiedote asiasta Toholammin Yrittäjien Facebook-sivulla löytyy tästä linkistä.

--