Tiedotteet

Peruskoulu 03 leikkikenttä

Kerhotoiminta Toholammilla

Olisitko innokas jakamaan omaa osaamistasi jollakin sinulle tutulla osa-alueella? Tähän olisi mahdollisuus kerhotoiminnan kautta.

Kerhotoiminta on peruskoulun 1. – 9. luokkalaisille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta toimintaa, jossa liikutaan ja toimitaan yhdessä monenlaisen touhun parissa. Kerhoissa tehdään kaikenlaista bänditoiminnasta salibandyyn, keppihevosista leivontaan sekä näyttelemisestä laulamiseen. Kerhotyön tavoitteena on osallistaa lapsia ja nuoria, kehittää sosiaalisia taitoja ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Kerhoa voi vetää kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Jos sinua kiinnostaa jonkun kerhon vetäminen korvausta vastaan, otahan yhteyttä kerhokoordinaattoriin. Suunnitellaan yhdessä lisää!

Kerhokoordinaattori Jenni Saarinen, puh. 040 683 4126.

Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa joulukuu 2019

Eläinmäärien ilmoittaminen

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta. Eläinten ilmoittaminen tapahtuu vuosittain tukihakuvuoden jälkeisen vuoden tammi-helmikuussa (viimeksi 15.2.2019). Tätä kirjoitettaessa ei VUODEN 2019 eläinten viimeistä ilmoituspäivää ollut julkaistu Maaseutuviraston ohjeistuksessa. Seuraa mikä on viimeinen ilmoituspäivä maaseutuviraston sivustolta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus/elainmaarailmoitus/ tai www.kaseka.fi. Lisätietoja saa myös maataloustoimistosta.

Ilmoitettavat eläinryhmät ovat siipikarja sekä hevoset ja ponit sika- ja siipikarjatalouden tuessa ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa, siipikarja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa sekä siipikarja ja siat eläinten hyvinvointikorvauksessa.

Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomioimatta eläintiheyslaskennassa. Jos tuotantotaukoja ei ilmoiteta, eläintiheys lasketaan sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla. Ilmoitus koskee myös yhteisön määräysvaltaa käyttävää osallista, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan yhteisönsä eläinmäärää sekä myös sika- ja siipikarjatalouden tukea hakenutta yhteisöä, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan määräysvaltaa käyttävän osallisensa eläinmäärää.

Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos hän arvelee tukeen vaadittavan eläintiheyden täyttyvän omilla rekisterieläimillään (naudat, siat, lampaat, vuohet).

Ilmoituksen kalenterivuoden 2019 eläinmääristä voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa. Eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvaukseen voi ilmoittaa myös paperilomakkeella 179 sekä muihin edellä mainittuihin tukiin lomakkeella 461.Eläinmääräilmoitusten lomakkeet ovat saatavilla tammikuussa osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/.

Ympäristösitoumukset v. 2020

Ympäristösitoumuksia voidaan jatkaa tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2020 vuodella. Lopulliset tiedot julkaistaan keväällä viljelijätukien hakuoppaassa.

Tässä tiivistetysti muutokset:
Ympäristösitoumusta voi jatkaa yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.
Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
– Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
– Maksettavan alan määrää ei rajoiteta edelliseen vuoteen nähden, esim. luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa
– Kaikki vuonna 2019 suojavyöhykkeenä olleet alat voi ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020
Sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Toimenpiteitä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden perusteella. Mikäli halutaan luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta, tulee luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovutaan myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.

Ympäristösitoumuksen ehtoja tulee noudattaa sitoumusalalla 30.4.2020 saakka, vaikka sitoumusta ei jatkettaisikaan v. 2020 päätukihaussa.

Maataloustoimisto

www.kaseka.fi, sähköpostiosoite if.ak1579495052esak@1579495052suola1579495052taam1579495052

Ryhmis Sykrylän toiminta alkaa jälleen

Sykäräisen koulun yhteydessä oleva ryhmis Sykrylä avautuu Toholammin kunnan omana toimintana uudelleen tiistaina 24.9. klo 7.30 ja on jatkossa avoinna hoitoaikojen tarpeen mukaisesti ma–pe klo 6.30–17 välisenä aikana. Sykrylässä työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa. Perjantaisin Sykrylässä jatkuu myös avoin päiväkotitoiminta.

Sykrylän toiminnasta voi tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta puh. 040 150 5270.

Vastepiste – Ympäristön kuljetusvalinta

Vastepisteiden välillä voit lähettää omia tai yrityksen paketteja Keski-Pohjanmaan alueella. Paketit kuljetetaan ympäristöystävällisesti ja paikallisin voimin!

Toholammin Vastepiste on K-Market Lampintorilla, Ullavantie 11.

Tee tilaus ja laita paketti matkaan osoitteessa: www.vastepiste.fi.

Lue lisää Vaste-hankkeesta ja mm. eri Vastepisteiden sijainnista Centrian nettisivuilta tämän linkin kautta.

Vastepiste-tiedotteen kuva

VastePiste on kehitetty Centria AMK:n EAKR-rahoitetussa Vaste-hankkeessa.

Vipuvoimaa EUlta 2014-2020 logo ja EAKR lipputunnus

 

Päihdekasvatusta yläkoululla

EHYT ry on pitänyt kaikille yläkoululaisille päihdekasvatustunnit 31.1.2019. Aiheesta pidettiin myös vanhempainilta, jonka tärkein anti oli varmasti yhteisessä keskustelussa. Illan materiaali löytyy Oppilashuollon sivulta.

Materiaalissa on myös meidän omien oppilaiden vastaamien kyselyjen tuloksia, jotka tunnistaa logosta ”EHYT bueno”. Vastausten tulkinnassa on syytä huomioida, että oppilaat saivat valita vain yhden vaihtoehdon. Muut tutkimustulokset ovat valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä.

Palaute