Turkistuottajien lomitus

 

Vuonna 2013 turkistuottajilla on oikeus pitää vuosilomaa 18 päivää ja hakea lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata. Lisävapaasta perittävä maksu on 5,39 €/h.

 

Koska turkistuottajien lomituspalvelulaille on asetettu siirtomääräraha, palveluja voidaan järjestää vain sen verran kuin määrärahaa riittää.

 

Lisätietoja turkistuottajien lomituspalveluista saa lomasihteeriltä ja Melan nettisivuilta.