Ilmoitukset

 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen


Presidentinvaali 2018

 

Kotiäänestys


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

 

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kunnantalon neuvontaan puh. 040 150 5206 tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00.

 

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00.

 

Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

 

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

 

Lomakkeita on saatavilla kunnantalon neuvonnasta ja www.vaalit.fi/53108.htm.

 


 

 

Julkaistu: 08.01.2018

Kirjoittaja: Jaana Pelkonen

 

Keskusvaalilautakunta