Yrittäjä! Tervetuloa tutustumaan Toholammin kunnan hankintaperiaatteisiin 

Alla tietoa Toholammin kunnan hankinnoista:

 

 Toholammin kunnassa noudatetaan hankintalakia sekä kunnan omaa hankintaohjetta: 

Laki julkisista hankinnoista (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Toholammin kunnan hankintaohje (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Julkisia hankintoja ovat kaikki ne tavarat, palvelut ja rakennusurakat, joita esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät hankkivat organisaationsa ulkopuolelta. Näissä hankinnoissa on noudatettava hankintalakia. 

Hankintalakia sovelletaan EU:n kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin: 

  • kansallinen hankinta – yli 60 000e 
  • EU-hankinta – yli 214 000e 

Kunnan hankintaohjetta sovelletaan pienhankintoihin (alle 60 000e). 

Julkisten hankintojen kilpailutuksen on oltava avointa, tasapainoista ja syrjimätöntä. Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta. 

 

Lainsäädäntö ei salli kilpailutuksissa lähialueen yritysten suosimista 

Kilpailutuksiin voi kuitenkin sisällyttää monenlaisia vaatimuksia ja painotuksia. Niiden on liityttävä hankittavaan tuotteeseen tai palveluun. Hankintoja ei saa jakaa keinotekoisesti osiin, mutta hankinnoissa voidaan huomioida pienyritysten osallistuminen hankintoihin.  

Hankintalain mukaan “hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tässä laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys” (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397.) 

On veronmaksajan etu, että kilpailutuksissa käydään aidosti kilpailua ja että kilpailutuksiin tekevät tarjouksia sekä paikkakunnan että muidenkin alueiden yrittäjät. Näin pystytään hyödyntämään markkinoiden toimintaa, kehittämään palveluiden laatua ja estämään monopolien syntymistä. 

 

Toholammin kunta ilmoittaa verkkosivuillaan kaikista käynnissä olevista kilpailutuksista  

Näitä on hyvä käydä säännöllisesti tarkastelemassa.  

Toholammin kunnassa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia, jonka avulla hoidetaan koko kilpailutusprosessi tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen saakka keskitetysti. (Järjestelmä on integroitu julkisten hankintojen Hilma-palveluun.) 

Voit selata Cloudiassa kaikkia julkisia tarjouspyyntöjä ilman kirjautumista: 

https://supplierportal.cloudia.net/UX/TP/Index/?p=1894 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Rekisteröitymällä palveluun voit ladata tarjouspyynnön ja sen liitteet omalle koneellesi. Voit myös esittää tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä ja jättää tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta. Järjestelmää tulee käyttää kaikissa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.  

  

Pienhankinnat Toholammin kunnassa 

Pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia. Toholammilla pienhankinnat kilpailutetaan kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Myös pienhankinnoissa noudatetaan hankintalain periaatteita: avoimuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.  

Osa pienhankinnoista toteutetaan puitesopimuksin, joissa palveluntuottajat kilpailutetaan myöhemmin tehtäviä yksittäisiä hankintoja (mm. tavarat, työtilaukset) varten.  

Osa pienhankinnoista toteutetaan suorahankintoina kunnan hankintaohjeen mukaisesti. 

Toholammin kunnan julkaisemat pienhankintojen tarjouspyynnöt löytyvät verkosta: 

https://pienhankintapalvelu.fi/toholampi/Home/Index (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Osassa hankintoja Toholammin kunta hyödyntää hankintarenkaita: kilpailutukset ja hankinnat tehdään yhdessä esimerkiksi useamman kunnan kesken. 

Lisätietoja osastojen hankinnoista antavat osastopäälliköt. 

--