Tarjouspyynnöt

  • Toholammin kunta pyytää 27.5.2022 mennessä tarjouksia kiinteistönhoitopalveluista Koulunmäen alueelle ja kunnantalolle. Tarjouspyynnöt ovat  nähtävillä julkisten hankintojen palvelussa Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

  • Toholammin kunta pyytää tarjouksia koulukuljetuksista. Tarjouspyyntö nähtävillä julkisten hankintojen palvelussa Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

--