Etusivun Uutiset

Nämä ovat kuvallisia nostouutisia jotka pyörivät karusellissa etusivulla.

Työpajakoordinaattorin tehtävä

Haemme Toholammin kunnan työpajaan vakituiseen tehtävään työpajakoordinaattoria 1.11.2022 alkaen.

Työtä tehdään pääasiassa Toholammin kunnan työpajassa sekä lähituotemyymälässä.
Monipuoliseen tehtävään kuuluu kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden yksilövalmennus, lähituotemyymälän vastaavan hoitajan tehtävät, kahden työvalmentajan lähiesimiestehtävät, osallistuminen kunnan työllisyystoiminnan kehittämiseen Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluiden kanssa, yhteydenpito ja yhteistyö alueen eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa, työpajatoiminnan ohjausryhmän sihteerin ja koollekutsujan tehtävät sekä asiakashallintaohjelman ylläpito, tilastointi ja eri rekisterien käyttö.

Tehtävässä menestyminen edellyttää riittävää työkokemusta työpajatoiminnan ohjaamisesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta, taitoa kohdata erilaisia ihmisiä, tuntemusta palvelujärjestelmistä, organisointikykyä ja joustavuutta, itsenäistä, aktiivista ja kehittävää työotetta. Eduksi katsotaan kaupallinen osaaminen (lähituotemyymälän työt) ja aiempi esimiehenä toimiminen.

Kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto ja riittävä työkokemus työpajaohjaajan työtehtävistä.

Sähköinen hakemus tehdään www.kuntarekry.fi -sivujen kautta (työavain 471348) 21.10.2022 klo 15 mennessä.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä os. Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi. Kuoreen merkintä Työpajakoordinaattori.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävässä on koeaika (6 kk). Valitun tulee toimittaa työnantajalle todistus terveydentilastaan sekä huumausainetestiä koskeva todistus ennen työsuhteen alkamista.

Teknisen johtajan virka

Toholammin kunnassa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva teknisen johtajan virka.

Teknisen johtajan tehtävään kuuluvat:

  • toimii teknisen osaston osastopäällikkönä ja vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja kehittämisestä.
  • johtaa kunnan teknisiä-, tila-, ruokahuolto- ja siivouspalveluita sekä IT-yksikön toimintaa
  • toimii kunnan johtoryhmän jäsenenä
  • vastaa työsuojelun järjestämisestä kunnassa
  • lisäksi tehtävään kuuluvat muut kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on soveltuva alempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto ja riittäväksi katsottava työkokemus viran tehtäväalueelta. Lisäksi valittavalta odotetaan riittävää perehtyneisyyttä kunnan hallintoon sekä johtamistaitoa. Hakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa voidaan haastattelujen lisäksi tarvittaessa käyttää soveltuvuusarviointitestejä.

Hakemus virkaan on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi  (työavain 471521) tai vaihtoehtoisesti toimitettava kirjallisena Toholammin kuntaan määräaikaan 4.11.2022 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan os. Toholammin kunta, Kirjaamo, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Virka tulee ottaa vastaan vuoden 2023 alusta tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakijat voivat hakemuksessaan esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Hallintojohtajan virka

Kuva: Juha Laitalainen

Haemme Toholammille hallintojohtajaa

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kunnan hallinto- ja henkilöstöpalveluita. Tehtäviin kuuluvat myös palkka- ja eläkeasiamiehen tehtävät.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja kuntatalouteen sekä soveltuvaa käytännön monipuolista kokemusta erilaisista kunnallishallinnon työtehtävistä. Lisäksi edellytetään henkilöstöhallinnon osaamista, hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja, organisointikykyä ja kehittämishenkistä toimintatapaa.

Sähköinen hakemus tehdään www.kuntarekry.fi -sivujen kautta (työavain 457760) 21.10.2022 klo 15 mennessä.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi. Kuoreen merkintä Hallintojohtaja.

Aikaisemmat 1.8. – 26.8.2022 saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran täytössä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hallintojohtaja-457760/

 

Toholammin kunnan teknisen osaston energiankulutukseen liittyvät toimenpiteet talvikaudelle 2022–2023

Toholammin kunnassa tehdään talvikaudella seuraavia energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä:

Huonelämpötilat tarkistetaan kunnan kiinteistöissä kiinteistökohtaisesti siten, että huonelämpötila on noin 20 astetta. Tiloissa, joissa ei jatkuvasti oleskella, huonelämpötila voi olla myös alhaisempi.

Valaistuksien toteuttaminen

Katuvalaistus:

o Keskustan alueen nk. kriittiset tiet 24/7

o Pääkadut: valaistus pois päältä  klo 00–05

o Tonttikadut: valaistus pois päältä klo  22–06

o Sivukylät: valaistus pois päältä klo 22–05

Pihavalaistus:

o koulut, päiväkoti, muut kunnan kiinteistöt: pääsääntöisesti valaistusta ei ole klo 22–06, lukuun ottamatta kiinteistöjä, joissa on toimintaa ympäri vuorokauden.

o Valaistusta säädetään kiinteistökohtaisesti

Liikunta-alueiden valaistusta ei ole klo 21–07

Kausivalaistus: katuvalaistuksen yhteydessä ajalla 15.11.2022-8.1.2023

Ajankohtaista tietoa Toholammin ja lähialueiden tuulivoima-, sähkönsiirto- ja energiahankkeista

Toholammin ja lähialueiden hanketiedot. Ajankohtaista tietoa saatavilla alla olevista linkeistä.

1. Länsi-Toholammin tuulipuisto ja sähkönsiirron voimajohtojen vaihtoehdot.
Vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.
Lisätietoja ja hankkeen yhteystiedot:
https://www.ymparisto.fi/lansitoholammintuulipuistoYVA
sekä
https://www.wpd.fi/projects/lansi-toholampi/

2. Toholampi-Lestijärven tuulipuisto ja sähkönsiirron voimajohtojen vaihtoehdot.
Vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.
Lisätietoja ja hankkeen yhteystiedot:
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/ToholampiLestijarven_tuulipuisto_Toholampi_ja_Lestijarvi
sekä
https://www.wpd.fi/projects/toholampi-lestijarvi/

3. Biokaasulaitos, Lampin Voima
Lisätietoja ja hankkeen yhteystiedot:https://lampinvoima.fi/

4. Fingrid OYJ; Jylkkä-Alajärvi voimajohtohanke, sähkönsiirtovaihtoehdot.
Hankkeessa suunnitellaan 2 x 400+110 kV voimajohdon rakentamista Kalajoen Jylkän ja Alajärven sähköaseman välille.
Alustavien tietojen mukaan yva-ohjelma tulossa nähtäville 2021-2022 vuodenvaihteessa.

5. Tuohimaa (kokkola)-Riutanmaa (Halsua) tuulipuisto ja sähkönsiirron voimajohtojen vaihtoehdot.
Lisätietoja ja hankkeen yhteystiedot: https://www.wpd.fi/projects/tuohimaa-riutanmaa-kokkola-halsua/

Ajankohtaista tietoa Toholammin ja lähialueiden tuulivoima-, sähkönsiirto- ja energiahankkeista

--