Toholammin vanhus- ja vammaisneuvosto tiedottaa

Ikääntyneiden sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston toiminta on kunnanhallituksen alaista, ja toimikausi on valtuustokausi.

Neuvoston valitsee kunnanhallitus, johon eri järjestöt esittävät ehdokkaat. Toholammin vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustettuna Eläkeliitto, vammaispalvelu, reuma- ja diabetesyhdistykset, Sotaveteraanien sekä seurakunta ja kunnanhallituksen edustaja. Neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Neuvosto pitää yhteyttä palveluntuottajiin, yhteisöihin, ottaa kantaa, tiedottaa ja lähettää tarvittaessa lausuntoja lähipalveluiden säilymiseksi. Päätöksiä neuvosto ei tee.

Tämän vuoden aikana Toholammin vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt yhteistyötä koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja neuvosto tulee järjestämään tulevaisuudessa muun muassa yhteisiä kuulemistilaisuuksia Lestijokilaakson alueella. Tilaisuuksien aiheet liittyvät peruspalvelutoimintaan (kuten esimerkiksi asumis- ja kuljetuspalvelut, Kela) alueellamme.

Tänä vuonna neuvosto on järjestänyt muun muassa Vanhusten viikon tapahtuman yhteistyössä kunnan sivistystoimen, seurakunnan ja Soiten kanssa. Hirvikoskella järjestettyyn toimintapäivään kuului bussikyytien järjestäminen ja monipuolista ohjelmaa, päivä oli suosittu ja osallistuja oli mukavasti.

Toholammin vanhus- ja vammaisneuvosto:

Annikki Salo (puheenjohtaja), Jukka Hannula (varapuheenjohtaja), Johanna Korpela (sihteeri), Silvo Mäkelä, Eila Peltokangas, Markku Virkkala, Anniina Lintilä ja Ulla-Riitta Harju.

Soiten palvelunumero: 06 826 3033 (arkisin klo 9-15). Palveluneuvonnasta saat neuvontaa ja ohjausta liittyen
sinun tai läheisesi hyvinvointiin ja palveluihin Soitessa.

--