Teiden nimeäminen ja uudet osoitteet Toholammilla

Toholammilla on saatu päätökseen teiden nimeäminen ja tienviittojen asentaminen

Osoitteenmuutosten tavoitteena on se, että pelastuslaitos pääsee tarvittaessa mahdollisimman nopeasti oikeaan osoitteeseen. Lain mukaan teillä on oltava nimet ja taloilla tarkat osoitteet.

Osoitteet vaihtuvat Toholammilla alueittain neljässä osassa. Ensimmäiset osoitteet vaihtuivat 1.9.2023, toiset vaihtuvat 18.9.2023, kolmannet 22.9.2023 ja neljännet lokakuun puolella erikseen mainittuna päivänä.

Ensimmäiset osoitemuutokset ovat vaihtuneet väestörekisteriin, toisen ja kolmannen osan tiedot menevät kunnasta eteenpäin edellä mainittuina päivämäärinä. Kaikki ne asukkaat, joiden osoite tulee muuttumaan, ovat saaneet kirjeen, jossa tiedossa olevat osoitteenvaihtumispäivät on mainittu. Kirjeiden mukana on suurelle osalle asukkaista tullut myös uudet osoitenumerokyltit.

Toholammin kunta ilmoittaa muuttuneesta osoitteesta digi- ja väestötietovirastoon ja postin osoitetietorekisteriin. Digi- ja väestötietovirastosta uusi osoite päivittyy eri viranomaisille, kuten esimerkiksi pelastuslaitokselle, seurakuntiin, liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, verohallintoon, Kelaan ja Maanmittauslaitokselle. Lisäksi monet eläkelaitokset, pankit, vakuutusyhtiöt ja järjestöt hankkivat osoitetietojen muutokset digi- ja väestötietovirastosta. Listat tahoista, joille tieto menee, löytyy digi- ja väestötietoviraston sivuilta osoitteesta https://dvv.fi/muutto-suomessa sekä Postin sivuilta.

Kerrallaan on voimassa vain yksi osoite ja asukkaalle tulleessa kirjeessä on annettu päivämäärä, milloin uusi osoite astuu voimaan. Uudet tiennimet näkyvät Toholammin omassa karttapalvelussa kartta.toholampi.fi. Toholammin kunta ei vastaa muiden karttapalveluiden, kuten esimerkiksi Googlen paikkansapitävyydestä.

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa uusi osoite sukulaisille ja tuttaville sekä niille, joille ilmoitus ei mene kunnan kautta. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia myös siitä, että postilaatikossa lukee oikea osoite jos laatikossa on entuudestaan lukenut vanha osoite sukunimen sijaan.

Karttapalvelut ja navigaattorit

Eri toimijoiden karttapalvelut 

Toholammin kunta tuottaa ja ylläpitää kunnan omaa opaskarttapalvelua http://kartta.toholampi.fi/.Opaskarttapalvelussa tapahtuvista osoitemuutoksista ilmoitetaan useille viranomaisille kuten Maanmittauslaitokselle, joka ylläpitää kansallista tie- ja katuverkkotietojärjestelmää Digiroadia. 

Kunta ei vastaa muiden toimijoiden karttapalveluiden sisällöstä, puutteista tai virheistä. Voit raportoida havaituista virheistä kunkin palvelun tuottajalle seuraavasti: 

Google Maps: Voit raportoida havaituista virheistä tai puutteista joko suoraan sovelluksesta tai selaimen kautta.  Palautteen antaminen edellyttää kirjautumista.
Apple Maps: Voit ilmoittaa havaituista virheistä tai puutteista palveluntarjoajalle sovelluksen kautta. 

Voit ilmoittaa kunnan opaskartassa havaituista virheistä, puutteista ja karttamuutoksista kunnan sähköpostiin  

Navigaattorit 

Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan, vaan palveluntarjoajan ja navigaattorin omistajan vastuulla. Navigaattorin omistajan tulee yleensä päivittää kartta-aineisto laitteeseensa itse. 

Laitteiden osoiteaineisto saattaa olla jopa muutaman vuoden vanhaa. Tiedot laitteisiin päivittyvät eri tavoin. Aineistot navigaattoreissa voivat olla Maanmittauslaitoksen ylläpitämiä Digiroad -aineistoja, mutta toimijat voivat kerätä tietoa myös itse. Karttapäivityksiä voi olla saatavissa jopa neljä kertaa vuodessa laitteesta riippuen. 

Voit raportoida navigaattoreissa havaituista virheistä, puutteista tai sisällöstä suoraan palveluntarjoajalle. 

--